logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

898 Примена иновација у настави Компетенцијa: К2
Приоритети: П1
ИнституцијаЕУ - Војвођански едукациони центар за образовање одраслих, Арпадова 9, Сента
Особа за контактВлатко Петровић , tisapart@mts.rs, 024815-646
АуториВлатко Петровић, наставник географије, Сенћанска гимназија Сента; Илдико Фаркаш, наставник рачунарства и информатике, Сенћанска гимназија Сента.
РеализаториВлатко Петровић, наставник географије, Сенћанска гимназија Сента;Илдико Фаркаш, наставник рачунарства и информатике, Сенћанска гимназија Сента.
Општи циљевиПримена иновативних метода наставе у циљу унапређења наставе.
Специфични циљевиСтицање знања, усвајање нових информација и развијање способности наставника за практичну примену иновативних метода наставе, као што су: 1) индивидуални и групни рад; 2) пројет метода; 3) игре и практични рад у настави; 4) педагошке радионице; 5) активно учење и настава (АУН); 6) примена наставних листића; 7) програмирана настава (уџбеници); 8) проблемска настава.
Теме програма1) Иновације и положај ученика у настави; 2) манхајмски систем: посебни програми за свако одељење – ниво; 3) винетка-план: индивидуално напредовање према својим могућностима; 4) далтон-план (индивидуални рад); 5) пројект метод: групни рад комбинован са индивидуалним; 6) јена-план у школама: петерзенова теорија наставе, менторски систем, целодневни рад; 7) појам, врсте и значај радионица; 8) основни принципи, технике и облици рада; радионичарска правила; 9) активна настава и учење; обележја нове школе; 10) улога наставника и практична примена активне наставе; 11) наставни листићи: индивидуализација у фронталном раду; 12) пограмирана настава: начин извођења, програмирање материјала, врсте програма; 13) проблемска настава.
Циљна група1. Наставник разредне наставе 2. Наставник предметне наставе – основна школа 3. Наставник предметне наставе – гимназија 4. Наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа 5. Наставник стручних предмета – средња стручна школа 7. Наставник у школи за образовање одраслих 8. Наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) 9. Наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) 10. Наставник изборних и факултативних предмета 15. Стручни сарaдник у школи 16. Сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника15-30
Трајање1
ЕлектронскиНе
Цена1500
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања