logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

897 ПРВА ПОМОЋ ЗА УЧИТЕЉЕ И ВАСПИТАЧЕ Компетенцијa: К2
Приоритети: П5
ИнституцијаУниверзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица , Штросмајерова 11, Нови Сад
Особа за контактПроф. др Геза Цекуш , czekus.geza@gmail.com, 638917875
АуториГеза Цекуш, Универзитет у Новом Саду, Учитељски факултет на мађарском наставном језику Суботица, редовни професор, Жолт Сенди Дом здравља Суботица – СХМП. Рад у Служби Хитне Медицинске помоћи Суботица као Одговорни ургентни медицински техничар/диспечер, Мастер менеджер у систему здравствене заштите
РеализаториГеза Цекуш, Универзитет у Новом Саду, Учитељски факултет на мађарском наставном језику Суботица, редовни професор,Жолт Сенди Дом здравља Суботица – СХМП. Рад у Служби Хитне Медицинске помоћи Суботица као Одговорни ургентни медицински техничар/диспечер. Мастер менаџер у систему здравствене заштите.
Општи циљевиОпшти циљ jе едукација о значају и примени прве помоћи васпитача деце предшколског узраста и учитеља на српском и мађарском језику.
Специфични циљевиСтручно усавршавање базира на елементано познавање људског организма, анатомије и физиологије као и хигијене тела човека.Оно пружа прилику за оспособљавање за активно учествовање у спасавању живота повређених и оболелих.
Теме програма1.Људско тело (анатомија, физиологија, хигијена) 2.Повреде (појам прве помоћи, појам повреда, врсте поврада, поступак с озлеђеном особом, спасавање унесрећених, редослед пружања прве помоћи, имобилизација, положај повређеног, транспорт).Пружање прве помоћи (поступак с озлеђеном особом, спасавање унесрећених: преглед озлеђенога, уклањање одеће и обуће прва помоћ у ужем смислу, положај озлеђеног, нега озлеђених, санитетски транспорт. Средства при пружању прве помоћи. 3.Пружање прве помоћи по врстама повреда: оживљавање, заустављање крварења, збрињавање ране након заустављања, крварења, аутотрансфузија. Повреде скелетног система: преломи, уганућа и изчашења, имобилизација, положаји, транспорт повређеног. Топлотни удар, смрзавање-смрзотине, опекотине, повреде проузроковане ел.струјом, шок, повреде у школи и предшколској установи, прва помоћ при хроничним болестима (епилепсија, астма и сл.).
Циљна групаУчитељи разредне наставе, васпитачи предшколске деце, професори предметне наставе (основна школа)
Број учесника25
Трајање 
ЕлектронскиНе
Цена2.500,00 динара (надокнада предвачима, путни трошкови, радни и потрошни материјал, освежење и радни материјал)
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања