logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

896 Педагошко-психолошке основе индивидуализације наставе Компетенцијa: K2
Приоритети: П1
ИнституцијаВисока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера, Банијска 67, Суботица
Особа за контактЈасмина Кнежевић , jmknezevic@gmail.com, 069 161 08 30
АуториДр Надежда Родић, професор струковних студија, Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера, Суботица, МА Јасмина Кнежевић, спец., предавач струковних студија, Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера, Суботица
РеализаториДр Надежда Родић, , професор струковних студија, Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера, Суботица, МА Јасмина Кнежевић, спец., предавач струковних студија, Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера, Суботица, Илдико Ђокић, спец., предавач струковних студија, Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера, Суботица
Општи циљевиУнапређење професионалних компетенција наставника за реализацију процеса подучавања ученика основних и средњих школа путем индивидуализованог приступа у раду са ученицима.
Специфични циљевиУнапређење компетенција наставника за препознавање и утврђивање индивидуалних разлика код ученика повезаних за њиховом успешношћу у усвајању знања и вештина предвиђених наставним програмом,2. Унапређење компетенција наставника за примену метода и техника индивидуализоване наставе у свакодневном раду, Повећање разумевања значаја и важности индивидуализоване наставе код наставника као основе подршке развоју личности ученика и квалитетне комуникације између наставника и ученика
Теме програмаИндивидуализована настава: појам, теоријска основа и модели индивидуализоване наставе,Оптимални модел индивидуализоване наставе, Индивидуалне разлике међу ученицима као основа индивидуализоване наставе: опште и специфичне способности ученика, ниво знања и темпо индивидуалног напретка ученика, специфичности когнитивних процеса,Стилови учења и њихов значај за школско учење и постигнуће,Врста и степен мотивисаности као фактор индивидуалних разлика ученика и основа индивидуализоване наставе, Облици индивидуализације,Извођење индивидуализоване наставе.
Циљна групаНаставник разредне наставе, Наставник предметне наставе – основна школа, Наставник предметне наставе – гимназија, Наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа,Наставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника15-20
Трајање2
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику/ци семинара изности 2500 динара.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61