logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

894 Настава оријентисана на дете - Берза идеја за доживљајно учење Компетенцијa: К2
Приоритети: П3
ИнституцијаРегионални центар зa професионални развој запослених у образовању Кањижа, Главни трг број 9, Кањижа
Особа за контактТатјана Варју Потребић , rckanjiza@kanjiza.rs , 024/874-733
АуториОстојин Молнар Илдико, Основна школа „Ј.Ј. Змај“ ,Кањижа, Професор разредне наставе,Ческо Кермеци Ерика, Основна школа „Ј.Ј. Змај“ Кањижа, професор разредне наставе
РеализаториОстојин Молнар Илдико,Основна школа „Ј.Ј. Змај“ Кањижа ,професор разредне наставе,Ческо Кермеци Eрика,Основна школа „Ј.Ј. Змај“ Кањижа, професор разредне настав,еТелек Кристина,Основна школа “ЈЈ Змај” Кањижа,дипломирани психолог
Општи циљевиОспособити учитеље-професоре за примену различитих метода, дидактичких игара и наставних средстава у нижим разредима основне школе.
Специфични циљевиРазвијање пријемчивости учитеља за креативост, флексибилну организацију часа и за корелацију између наставних предмета.Продубљивање знања учитеља о практичној примени иновативних метода. Идеје за реализацију активног и доживљајног учења. Упознавање и израда савремених наставних средстава и дидактичких игара.
Теме програмаДоживљајна настава – активно учење;Савремене наставне методе Дидактичке игре и наставна средства у настави у нижим разредима основне школе;Радионичарски рад и берза идеја.
Циљна групаНаставник разредне наставе, Наставник предметне наставе – основна школа, Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, Стручни сарaдник у школи, Сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајање1
ЕлектронскиНе
Цена2500 дин (Бруто хонорар предавача, освежење, радни материјал) + путни трошак
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања