logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

893 МОТИВАЦИЈА ЗА УЧЕЊЕМ КОД УЧЕНИКА ИЗ ВИШЕСТРУКО МАРГИНАЛИЗОВАНИХ ГРУПА Компетенцијa: К2
Приоритети: П1
ИнституцијаУниверзитет у Новом Саду, Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Штросмајерова 11, Суботица
Особа за контактМоника Чапо , monicae1984@gmail.com, 024/624-444
АуториЈосип Ивановић, Универзитет у Новом Саду, Учитељски факултет на мађарском наставном језику у Суботици, ванредни професор,Беата Грабовац, Универзитет у Новом Саду, Учитељски факултет на мађарском наставном језику у Суботици, асистент
РеализаториЈосип Ивановић, Универзитет у Новом Саду, Учитељски факултет на мађарском наставном језику у Суботици, ванредни професор, Беата Грабовац, Универзитет у Новом Саду, Учитељски факултет на мађарском наставном језику у Суботици, асистент, Агнеш Демут, , Универзитет у Сегедину – Институт за образовање одраслих у Сегедину, доцент, Беата Сенци, Универзитет E.Л. Одсек за педагогију особа са сметњама у учењу и интелектуалном функционисању, асистент
Општи циљевиЦиљ програма је проширивање базе знања учесника са мотивацијом према учењу код ученика из вишеструко маргинализованих група.
Специфични циљевиИстиче се циљ који се дефинише у интерпретацији појава које су са феноменом мотивације повезане. Због опширније прегледности програм треба да омогући преглед главних теорија мотивације, фактора који утичу на мотивацију и о могућностима развијања исте.Могућности развијања мотивације за учење су интерпретиране у контексту формирања радних навика које треба да елеминишу негативно наслеђе из социјалне средине где живе ученици. Надограђујући се на теоријске основе и на презентирана добра искуства учесници ће у својим школама припремити свој програм са циљем да повећају степен мотивације за учењем код деце из вишеструко маргинализованих група.
Теме програмаУводно предавање,Значај и интерпретације мотивације за учење,Мотивација на школском часу,Класичне теорије мотивације,Утицај социјалне средина на развој мотивације за учењем, Културне разлике у мотивацији за учење, Веза између мотивације за учење и маргинализованости, Развијање мотива
Циљна групаНаставник разредне наставе, Стручни сарaдник у школи, Сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајање2
ЕлектронскиНе
ЦенаПредвиђена цена по учеснику износи 3.000,00 динара. У цену је урачуната надокнада предавачима, путни трошкови, освежење у паузама, радни материјали са адекватним садржајем за децу из вишеструко маргинализованих група.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања