logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

892 Јачање ПИСА компетенција - PISA тестови Компетенцијa: К2
Приоритети: П1
ИнституцијаЕУ - Војвођански едукациони центар за образовање одраслих , Арпадова 9, Сента
Особа за контактВлатко Петровић , tisapart@mts.rs, 024815-646
АуториВлатко Петровић, наставник географије, Сенћанска гимназија Сента; Илдико Фаркаш, наставник рачунарства и информатике, Сенћанска гимназија Сента.
РеализаториВлатко Петровић, наставник географије, Сенћанска гимназија Сента;Илдико Фаркаш, наставник рачунарства и информатике, Сенћанска гимназија Сента.
Општи циљевиЈачање PISA компетенција ученика у основним и средњим школама, у циљу унапређења наставе и учења.
Специфични циљевиСтицање знања, усвајање нових информација и развијање способности наставника за унапређење функционалне писмености ученика, као што су: 1) читалачка писменост; 2) математичка писменост; 3) научна писменост; 4) примена знања у практичном животу.
Теме програмаШТА ЈЕ PISA: 1) научи ме да мислим и да учим; функционална писменост; 2) релевантност PISA за образовни систем Србије. ЧИТАЛАЧКА ПИСМЕНОСТ: 1) дефиниција и значај за остале предмете; текст; типови задатака; 2) PISA постигнућа из читалачке писмености: шта наставници треба да науче ученике. МАТЕМАТИЧКА ПИСМЕНОСТ: 1) дефиниција и значај за остале предмете; математички садржаји и компетенције; ситуације; типови задатака; 2) PISA постигнућа из математичке писмености: шта наставници треба да науче ученике. НАУЧНА ПИСМЕНОСТ: 1) дефиниција и значај за остале предмете; научни садржаји, контексти и компетенције; типови задатака; 2) PISA постигнућа из научне писмености: шта наставници треба да науче ученике.
Циљна група1.Наставник разредне наставе 2. Наставник предметне наставе – основна школа 3. Наставник предметне наставе – гимназија 4. Наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа 5. Наставник стручних предмета – средња стручна школа 7. Наставник у школи за образовање одраслих 8. Наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) 9. Наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) 10. Наставник изборних и факултативних предмета 15. Стручни сарaдник у школи 16. Сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника15-30
Трајање1
ЕлектронскиНе
Цена1500
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања