logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

891 ИНТЕГРАЦИЈА ДЕЦЕ ИЗ ВИШЕСТРУКО МАРГИНАЛИЗОВАНИХ ГРУПА, САНИРАЊЕ ЕДУКАТИВНИХ ПРОБЛЕМА Компетенцијa: К2
Приоритети: П4
ИнституцијаУниверзитет у Новом Саду, Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица, Штросмајерова 11, 24000 Суботица
Особа за контактМоника Чапо , monika.csapo@magister.uns.ac.rs, 064/2254606
АуториЈосип Лепеш, Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику у Суботици, доцент Агнеш Багањ, Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику у Суботици, асистент
РеализаториЈосип Лепеш, Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику у Суботици, доцент,Агнеш Багањ, Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику у Суботици, асистент,Изабела Такач, Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику у Суботици, асистент,Норберт Сич, л.б. Универзитет у Сегедину, Институт за образовање одраслих, асистент
Општи циљевиЦиљ програма је упознавање учесника стручног усавршавања са основним принципима праведности, равноправности, достојности и са међусобном повезаношћу ових појава.
Специфични циљеви Циљ је упознавање учесника са процесом формирања ставова према деци из вишеструко маргинализованих група, указивање на улогу и могућности школе и учитеља у бављењу са оваквим проблемима који произилазе из историјски стечених заостатака у образовању.
Теме програма1. Увод 2. Повезаност сиромаштва, степен школовања и припадност маргинализованим групама 3. Педагошко аспекти вишеструке маргинализације 4. Школска селекција, сегрегација 5. Покушаји искорењивање сегрегације на нивоу државе и на нивоу локалне заједнице 6. Десегрегација и проблеми који прате процес десегрегације 7. Стереотипи, предрасуде, дискриминација, идентитет, мултикултурализам
Циљна групаНаставник разредне наставе, Стручни сарaдник у школи, Сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајање2
ЕлектронскиНе
ЦенаПредвиђена цена по учеснику износи 3.000,00 динара. У цену је урачуната надокнада предавачима, путни трошкови, освежење у паузама, радни материјали са адекватним садржајем за децу из вишеструко маргинализованих група.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања