logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

890 Иновативне методе, нови правци – актуелности у образовању на језицима националних мањина II Компетенцијa: К2
Приоритети: П1
ИнституцијаЦентар за методику, Нови Сад, Трг Фехера Ференца 1, Нови Сад
Особа за контактХорват Кочиш Ерика , umk@eunet.rs, 021456422
АуториЛенка Ердељ, Педагошки завод Војводине, Нови Сад, директорка Анамарија Вичек, Педагошки завод Војводине, Нови Сад, стручна сарадница
РеализаториЛенка Ердељ, Педагошки завод Војводине, Нови Сад, директорка; Анамарија Вичек, Педагошки завод Војводине, Нови Сад, стручна сарадница; Јутка Балиж, Дечји вртић „Снежана-Hófehérke“ Сента, Стручни сарадник педагог
Општи циљевиРазвијање наставничких компетенција који се исказују у вршењу сложених активности у образовно-васпитном раду. Развијање комптенција наставника и њихово оснаживање да уз интензивније преиспитивање личних ставова ефикасније доприносе развоју деце.
Специфични циљевиРазвијање сензибилитета према личностима ученика. Одређивање компетенција у односу на циљеве и исходе учења и обезбеђивање професионалних стандарда о томе какво се поучавање сматра успешним. Уочавање и препознавање чињенице да централну улогу у унапређивању образовања и васпитања имају наставници јер они непосредно утичу на учење и развој ученика. Оспособљавање учесника семинара да своје компетенције усмере, подрже, изграде на: Наставну област, предмет и методику наставе; Поучавање и учење; Подршку развоју личности ученика; Комуникацију и сарадњу. Развијање различитих компетенција ученика помоћу кооперативног учења.
Теме програмаКомпетенције наставника и ученика; Развој компетенција у областима: Наставна област, предмет и методика наставе; Поучавање и учење; Подршка развоју личности ученика; Комуникација и сарадња; Развијање различитих компетенција ученика помоћу кооперативног учења
Циљна групаНаставник разредне наставе; Наставник предметне наставе – основна школа; Наставник предметне наставе – гимназија; Наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа; Наставник стручних предмета – средња стручна школа; Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју; Стручни сарaдник у школи; Сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник).
Број учесника15-30
Трајање3
ЕлектронскиНе
ЦенаПо модулу (модул плус писмени рад) 1000 динара (по учеснику), а по избору сва 4 модула (плус писмени рад): 3200 динара по учеснику.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања