logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

89 Утицај школе на подизање васпитне функције породице Компетенцијa: K3
Приоритети: 2
ИнституцијаОШ „Филип Филиповић”, Београд, Булевар ослобођења 317, Београд
Особа за контактДушан Кићовић, dusan.kicovic@gmail.com, 011 2469629, 063 8782853
АуториНевенка Крагуљац, стручни сарадник, педагог -самостални педагошки саветник, ОШ "Филип Филиповић", Београд; Љиљана Сапунџић, стручни сарадник -педагог, ОШ "Илија Гарашанин" Београд
РеализаториЉиљана Сапунџић, стручни сарадник -педагог, ОШ "Илија Гарашанин" Београд; Драгица Гајица Љуботина, професор разредне наставе, ОШ „Филип Филиповић“, Београд; Марија Бејатовић, професор енглеског језика и књижевности, ОШ „Филип Филиповић“, Београд; Невенка Крагуљац, школски педагог, самостални педагошки саветник, ОШ“Филип Филиповић“, Београд;
Општи циљевиЈачање професионалних компетенција наставника за рад са родитељима; Јачање утицаја школе на васпитне компетенције родитеља
Специфични циљевиОсвешћивање наставника за потребе родитеља да им школа пружи подршку у јачању васпитне компетенције; Оспособљавање наставника за примену тема из Приручника за родитеље; Оспособљавање наставника за едуковање родитеља у њиховом васпитном деловању; Освешћивање улоге наставника и школе у подршци породици у њеном васпитном деловању на дете; Оспособљавање наставника за афирмисање подстицајних васпитних поступака родитеља као важног услова правилоног развоја детета.
Теме програмаРазвијање сензибилитета наставника за потребе родитеља у јачању васпитних компетенција; Подстицајни и неподстицајни васпитни поступци родитеља; Потреба за стручним усавршавањем наставника за едукацију родитеља у области васпитног деловања; Планирање тема за рад са родитељима у области васпитног деловања
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупно: 40 800: у то је укључена цена реализатора програма (28 800), цена услуге школе (7 000) и трошкови потрошног материјала (5 000).
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања