logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

889 ИНОВАТИВНА РЕШЕЊА У ИНТЕГРАЛНОЈ ЕДУКАЦИЈИ КОД УЧЕНИКА ИЗ ВИШЕСТРУКО МАРГИНАЛИЗОВАНИХ ГРУПА Компетенцијa: К2
Приоритети: П4
ИнституцијаУниверзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица , Штросмајерова 11, Суботица
Особа за контактМоника Чапо , monicae1984@gmail.com, 024/624-444
АуториЈосип Ивановић, Универзитет у Новом Саду, Учитељски факултет на мађарском наставном језику Суботица, ванредни професор Моника Чапо, Универзитет у Новом Саду, Учитељски факултет на мађарском наставном језику Суботица, асистент
РеализаториЈосип Ивановић, Универзитет у Новом Саду, Учитељски факултет на мађарском наставном језику Суботица, ванредни професор Моника Чапо, Универзитет у Новом Саду, Учитељски факултет на мађарском наставном језику Суботица, асистент Јожеф Балаж Фејеш, Универзитет у Сегедину, Мађарска, Институт за педагогију, асистент
Општи циљевиЦиљ програма је оспособљавање слушалаца стручног усавршавања за примену иновативних образовних метода у којима се иницирају иновације и компензују угроженост код ученика из вишеструко маргинализованих група.
Специфични циљевиСтручно усавршавање пружа преглед о иновативним педагошким решењима која се примењују у образовању угрожених ученика из вишеструко маргинализованих група и на тај начин се обрађује компаративна едукација, пројект метода, методи драмске педагогије и педагогије доживљаја.Стручно усавршавање треба да допринесе разумевању, препознавању различитих облика неприхватљивог понашања деце која простичу из услова живота у породици; овладавању процедура заштите детета у случају веома слабог утицаја породице или окружења у којему дете живи.Програм тежи да оствари циљ промовисања изузетну важну улогу менторског система, односно преглед могућности едукације на бази модела два учитеља као и разумевање модела “студије“.
Теме програмаУвод;Веза између успеха у учењу и образовног процеса.Предуслови ефикасног учењ.аИнтеграција, инклузија у школ.Методика учења.Активизирање ученика, кооперативна настава, пројект метода.Локалне иницијативе: менторски програми, ваннаставне активности.
Циљна групаНаставник разредне наставе, Стручни сарaдник у школи, Сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајање2
ЕлектронскиНе
ЦенаПредвиђена цена по учеснику износи 3.000,00 динара. У цену је урачуната надокнада предавачима, путни трошкови, освежење у паузама, радни материјали са адекватним садржајем за децу из вишеструко маргинализованих група.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања