logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

887 Групни психолошки развој – превентивни програм за децу за ризиком тешкоће у учењу Компетенцијa: К2
Приоритети: П1
ИнституцијаЕУ - Војвођански едукациони центар за образовање одраслих, Арпадова 9, Сента
Особа за контактФаркаш Илдико , archimedes.ok@gmail.com, 024/812349
АуториБерзе Гизела, заменик директора,мастер учитељ, докторант, ОШ „Стеван Сремац“, Сента;Каролина Тот, учитељ,мастер учитељ, ОШ „Стеван Сремац“, Сента
РеализаториБерзе Гизела, заменик директора,мастер учитељ, докторант, ОШ „Стеван Сремац“, Сента;Каролина Тот, учитељ,мастер учитељ, ОШ „Стеван Сремац“, Сента
Општи циљевиПросветни радници успешно обезбеде и организују развој ученика са тешкоћама у учењу
Специфични циљевиСтицање знања, , као што су: 1) познавање теорија о развоју детета 2) упознавање одређених тестова за откривање ризика тешкоћа у учењу 3) обављање тестирања деце за рано откривање опасности тешкоћа у учењу 4) анализа тестова у корист планирања развоја деце 5) познавање поступака за превенцију поремећаја у развоју детета 6) познавање специфичних поступака у случају откривања потенцијалне опасности тешкоће у учењу 7) планирање развоја деце у групи
Теме програма1)Теоријска питања развоја. Типологија и дефинисање тешкоћа у учењу. Резултати истраживања у вези тешкоћа у учењу. Симптоми и рано откривање деце са ризиком тешкоћа у учењу. 2) Препознавање ученика са ризиком тешкоћа у учењу. Тестови за рано препознавање симптома тешкоћа у учењу. 3) Могућности развоја по областима тешкоћа у учењу у предшколској установи и у почетним годинама школовања.- сензитивни периоди у развоју деце. 4) Планирање развоја деце са тешкоћама у учењу у групи. Састављање случаја – опис. Сачињење плана за групни развој деце са тешкоћама у учењу.
Циљна група1. Наставник разредне наставе 2. Наставник предметне наставе – основна школа 3. Васпитач у предшколској установи 4. Медицинска сестра – васпитач 5. Стручни сарaдник у предшколској установи 6. Стручни сарaдник у школи 7. Сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника15-30
Трајање1
ЕлектронскиНе
Цена2000
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања