logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

885 Акционо истраживање у школи Компетенцијa: К2
Приоритети: П2
ИнституцијаУдружење грађана „PROBITAS” , Толстојева 3, Суботица
Особа за контактКристина Пастор , pasztor.krisztina@probitas.rs, 063 8322304
АуториКристина Пастор,организатор обуке и предавач,мастер професор информатике Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама – Нови Сад
РеализаториКристина Пастор,организатор обуке и предавач,мастер професор информатике, Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама – Нови Сад,Ема Газдаг професор енглеског језика,мастер професор енглеског језика Основна школа „Aranj Janoš“ – Трешњевац - Ором
Општи циљевиПриказ истрживачког метода и метода за вредновање којима наставник може да допринесе да ученици у школи повећају постигнућа (резултате); успеху унутар своје учионице, као и настојању образовно-васпитног развоја у школи.
Специфични циљевиСпецифичан циљ програма je:(1) приказ ефеката саморефлексије наставника на образовно-васпитни процес у пракси, (2) приказ и примена акционог истраживања, као истраживачке стратегије и (3) израда индивидуалних развојни планова (решења) у циљу развоја ученика.Циљ програма је да педагози усвоје метод акционог истраживања и да у пракси реализују једно акционо истраживање унутар своје школе. При томе да развијају своју дотадашњу праксу на основу саморефлексије и евалуираних резултата истраживања.
Теме програмаСаморефлексија наставника;Акционо истраживање (методологија, свера промене, приказ добре праксе);Истраживачки инструменти (упитник, тест, фокус групе, дубински интервју).
Циљна групаНаставник разредне наставе,Наставник предметне наставе – основна школа,Наставник предметне наставе – гимназија,Наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа,наставник стручних предмета – средња стручна школа ,наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју,8. Наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), Наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), Васпитач у предшколској установи,. Медицинска сестра – васпитач, Васпитач у дому ученика,Стручни сарaдник у предшколској установи,Стручни сарaдник у школи, Сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника15-20
Трајање3
ЕлектронскиДа
ЦенаЦена по ученику је 1200 РСД.
* Програм се реализује само електронским путем.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања