logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

884 eLearning у настави мањинских језика Компетенцијa: К2
Приоритети: П3
ИнституцијаФилозофски факултет, Др Зорана Ђинђића 2, Нови Сад
Особа за контактИвана Јањић , ivana.janjic@ff.uns.ac.rs, 600557570
АуториИвана Јањић, Одсек за румунистику,асистент,Филозофски факултет, Вирђинија Поповић, Одсек за румунистику,доцент, Филозофски факултет
РеализаториИвана Јањић, Одсек за румунистику,асистент,Филозофски факултет, Вирђинија Поповић, Одсек за румунистику,доцент, Филозофски факултет, Сорин Винтила, страни лектор, Одсек за румунистику, Филозофски факултет, Нови Сад
Општи циљевиЦиљ програма је обука наставника и професора за осавремењивање наставе језика мањина и примена информатичких технологија у самом процесу учења.
Специфични циљевиНаставницима и професорима ће бити представљен концепт електронског учења, његове предности, али и недостаци, разлози за имплементирање оваквог програма у сам процес наставе, технике рада, програми и платформе. Коришћење свих програма је бесплатно, не захтева посебно познавање рада на рачунару. Примена технологија у процесу учења утиче на подизање свести о интерактивним методама у учењу.
Теме програмаeLearning у настави језика мањина, Шта је eLearning?, Примена савремених метода у настави, Софтверски алати за лакше, Представљање градива, Power Point, Prezi, Платформе као метода за учење, Moodle, Blackboard, Claroline, Smart Notebook 10, Практична настава, Фидбек.
Циљна групаНаставник разредне наставе, Наставник предметне наставе – основна школа,Наставник предметне наставе – гимназија,Наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа,Наставник стручних предмета – средња стручна школа,Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју,Наставник у школи за образовање одраслих,Наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне),Наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне),Наставник изборних и факултативних предмета,Васпитач у предшколској установи,Медицинска сестра – васпитач, Васпитач у дому ученика,Стручни сарaдник у предшколској установи,Стручни сарaдник у школи, Сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајање1
ЕлектронскиНе
Цена2000 дин.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања