logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

883 УНАПРЕЂИВАЊЕ НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ У НИЖИМ РАЗРЕДИМА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ Компетенцијa: К1
Приоритети: П1
ИнституцијаУниверзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Штросмајерова 11, Суботица
Особа за контактдр Валерија Пинтер Крекић , office@magister.uns.ac.rs , 024/624-444
Ауторидр Валерија Пинтер Крекић, Универзитет у Новом Саду, Учитељски факултет на мађарском наставном језику Суботица, доцент, др Марта Такач, Универзитет у Новом Саду, Учитељски факултет на мађарском наставном језику Суботица, ванредни професор, ма Агнеш Багањ, Универзитет у Новом Саду, Учитељски факултет на мађарском наставном језику Суботица, асистент, мр Елвира Ковач, ОШ. “Сечењи Иштван“, Суботица, професор разредне наставе
Реализаторидр Валерија Пинтер Крекић, Универзитет у Новом Саду, Учитељски факултет на мађарском наставном језику Суботица, доцент, др Марта Такач, Универзитет у Новом Саду, Учитељски факултет на мађарском наставном језику Суботица, ванредни професор, мр Агнеш Багањ, Универзитет у Новом Саду, Учитељски факултет на мађарском наставном језику Суботица, асистент, мр Елвира Ковач, ОШ “Сечењи Иштван“, Суботица, професор разредне наставе
Општи циљевиЦиљ програма је повећавање стручних компетенција учитеља.
Специфични циљевиСтручно усавршавање пружа преглед о иновативним педагошким, дидактичко-методичким решењима која се примењују у настави математике у нижим разредима основне школе. У центар пажње полазника ставља се основна знања из математичког моделовања примењивог у разредној настави математике, односно практична припрема за успешно моделовање и решавање текстуално проблемских задатака.
Теме програмаУвод,Математичко моделовање и решавање текстуално проблемских задатака у нижим разредима основне школе,Карактеристични задаци и решења са такмичења,Математичка забавна радионица,Диференцијални групни рад на часу математике.
Циљна групаНаставник разредне наставе, Стручни сарaдник у школи, Сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајање1
ЕлектронскиНе
ЦенаПредвиђена цена по учеснику износи 2.000,00 динара.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања