logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

882 Унапређивање језичке компетенције у предшколској и основношколској настави на румунском језику Компетенцијa: К1
Приоритети: П2
ИнституцијаОсновна школа „Први Мај“ , Цара Лазара 47 , Владимировац
Особа за контактДр Романца Јовановић , romancajovanovic@yahoo.com, 064/802-1071
АуториДр Романца Јовановић, Руководилац, Доктор лингвистичких наука, Завод за уџбенике, Одељење у Новом Саду
РеализаториРоманца Гланда Крачун, Професор румунског језика, Професор румунског језика,Основна школа „2. Октобар“, Николинци, Анишоара Царан,Уредник за уџбенике на румунском језику,Професоррумунског језика и књижевности, Завод за уџбенике, Одељење у Новом Саду
Општи циљевиОспособљавање наставног кадра да сагледа целокупну проблематику комуникације на румунском језику ради подизања језичке компетенције ученика и унапређивања квалитета наставе уз уважавање књижевне норме румунског језика.
Специфични циљевиПовећање нивоа компетенције васпитача и наставника из школа са румунским наставним језиком за извођење наставе уз примену начелима писмене и усмене комуникације на књижевном румунском језику;упознавањем са правилима правописа, граматике и усмене и писане комуникације тежи се подизању нивоа језичке компетенције наставног карда који ће помоћи ученицима да овладају основним законитостима румунског књижевног језика, Осавремењивање наставе указивањем на имплементацију стандарда, циљева и исхода у настави на румунском језику из свих образовних предмета где се кроз подизање језичке компетенције омогућава правилније, концизније и прецизније изражавање и кохерентност у комуникацији заснованој на нормама књижевност језика.
Теме програмаКњижевни румунски језик и његова улога у настави; Ниво језичке компетенције ученика– предуслов за стицање знања и вештина комуникације на матерњем језику; Избор наставног материјала у функцији подизања нивоа језичке компетенције,Корелација између стандарда постигнућа и компетенција, исхода, циљева и задатака за стицање језичких вештина
Циљна група Наставник разредне наставе,Наставник предметне наставе – основна школа, Васпитач у предшколској установи
Број учесника20-25
Трајање1
ЕлектронскиНе
Цена2000 динара по учеснику
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања