logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

881 Стручно усавршавање професора/наставника разредне наставе у областима природних наука..Упознај да би знао показати Компетенцијa: К1
Приоритети: П1
ИнституцијаУдружење просветних радника Мађара у Војводини, Ћирпанова 54, Нови Сад
Особа за контактНиколета Нађ , nsvmpe@gmail.com, 021/548-259, 069/738646
АуториЖужана Берталан, професор разредне наставе, OШ"Светозар Марковић" Бачко Градиште Др Имре Нађ, професор универзитета (редовни проф.) Универзитет у Новом Саду, ПМФ, Департман за географију OШ"Светозар Марковић" Бачко Градиште, Чорба Ева Професор хемије,OШ"Светозар Марковић" Бачко Градиште
РеализаториЗолтан Молнар, Координатор –наставник „Égigérő” tanterem SH/4/10, КОКОС МАЂАРСКА -Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége, Анико Молнар –Киш, васпитач Шурањине Палко Елеонора,директор предшколске установе, óvodapedagógus / óvodavezető Мађарска,Предшколска установаSzombathelyi Szűrcsapó Óvoda, Др Имре Нађ, професор универзитета (редовни проф., )Универзитет у Новом Саду, ПМФ, Департман за географиј, Жужана Берталан, професор разредне наставе OШ "Светозар Марковић" Бачко Градиште, Чорба Ева професор хемије, OШ"Светозар Марковић" Бачко Градиште, Мариа Лендваи, професор биологије-хемије, Директорат националног парка Кишкуншаг, Иштван Шимоњи, педагог техничких наука, Министарство Људских Ресурса, Мађарска (Emberi Erőforrások Minisztériuma)
Општи циљевиСтручна помоћ наставном особљу у мешовитој језичкој средини Стручна помоћ .корепетацијом наставном особљу која ради са децом у мешовитој језичкој средини у таквим срединама где је тешко доступна стручна литература и имају тешкоћу у приступу актуелној стручној литератури
Специфични циљевиРазумевање појава везаних за непосредну животну средину; Препознавање негативних појава у човековом односу према животној средини (квалитет воде, ваздуха, земљишта, хране, биљног и животињског света); Уочавање узрочно-последичних веза у животној средини; Развијање интересовања и способности за активно упознавање и чување животне средине; Решавање једноставних проблем-ситуација - самостално и у тиму
Теме програмаЗначај птичјег света наше околине и њихова заштита Живети а не угрожавати – екологија Лековите биљке (значај и заштита) Водена станишта и њихов значај
Циљна групанаставник разредне наставе , наставник предметне наставе-основна школа
Број учесника30
Трајање3
ЕлектронскиНе
Цена1.200 дин.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања