logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

88 Унапређивање компетенција наставника за примену садржаја из области родне равноправности Компетенцијa: K3
Приоритети: 4
ИнституцијаФорум педагога, Београд, Господар Јованова 22, Београд
Особа за контактСнежана Вуковић, snezanavukovic2@gmail.com, 011 2622043, 0641409805
Ауторидр Снежана Вуковић, психолог, доктор педагошких наука, МПНТР; Зора Дешић, психолог, самост. саветник МПНТР
Реализаторидр Снежана Вуковић, психолог, доктор педагошких наука, МПНТР; Зора Дешић, психолог, самост. саветник МПНТР; Далиборка Вучковић, педагог, наставница грађанског васпитања, ОШ "Јован Стерија Поповић", Нови Београд; Биљана Милојевић Апостоловић, професор психологије, Пета београдска гимназија
Општи циљевиУнапређивање компетенција наставника и стручних сарадника за реализацију радионица и наставних садржаја којима се елиминише родна дискриминација и подржава стварање толерантнијег друштвеног окружења.
Специфични циљевиУнапређивање компетенција и сензибилизација наставника и стручних сарадника за проблем родне дискриминације; Обогаћивање програмских садржаја креирањем наставних садржаја са родном компонентом и наставних јединица које одсликавају родну једнакост, али и проблем дискриминације по роду и полу; Подршка наставницима и стручним сарадницима у стварању мреже на нивоу школе ради размене материјала и садржаја и квалитетне имплементације
Теме програмаРод; Пол; Језик; Родни стереотипи.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарадник у школи
Број учесника20-30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику је 2000 динара. У цену су урачунати: надокнада за реализаторе, њихови путни трошкови, радни материјал за учеснике и израда сертификата.)
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања