logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

879 Специфични верски и етнографски обичаји у дијаспори Компетенцијa: К1
Приоритети: П3
ИнституцијаУдружење просветних радника Мађара у Војводини, Ћирпанова 54, Нови Сад
Особа за контактНиколета Нађ , nsvmpe@gmail.com, 021/548-259, 069738646
Ауторимгр. Лујза Виола,наставник мађарског језика,Звање: средњошколски професор мађарског језика и књижевности и српскохрватског језика и југословенске књижевности,Установа: ОШ“Доситеј Обрадовић“ – Пландиште, Андор Дулка Радно место: наставник историје,Звање: професор историје,Установа: ОШ “Доситеј Обрадовић“ – Пландиште, ОШ“Ј.Ј. Змај – Хајдучица, ОШ “Ј.С. Поповић“ – Велика Греда
Реализаторимгр. Лујза Виола,наставник мађарског језика Звање: средњошколски професор мађарског језика и књижевности и српскохрватског језика и југословенске књижевности,Установа: ОШ.“Доситеј Обрадовић“ – Пландиште, Андор Дулка,Радно место: наставник историје,Звање: професор историје,Установа: ОШ.“Доситеј Обрадовић“ – Пландиште, ОШ.“Ј.Ј. Змај – Хајдучица, ОШ.“Ј.С. Поповић“ – Велика Греда
Општи циљевиУпознавање струке са специфичностима завичаја.
Специфични циљевиУпознавање струке са специфичностима завичаја.
Теме програма1. Јужнобанатска дијаспора, 2. Традиције на терену, 3. Лична искуства учесника – радионица, 4. Историјска, књижевна и музичка баштина у дијаспори, 5. Обичаји верског и етнографског карактера у дијаспори, 6. Социографија – месни и породични обичаји у сеоском друштву, 7. Специфичности и појаве нових обичаја
Циљна група1. Наставник разредне наставе 2. Наставник предметне наставе – основна школа 3. Наставник предметне наставе – гимназија 4. Наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа 5. Наставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника25-30
Трајање1
ЕлектронскиНе
Цена500
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања