logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

876 Разумевање текстова и метаморфоза наставе књижевности Компетенцијa: К1
Приоритети: П1
ИнституцијаУдружење просветних радника Мађара у Војводини, Ћирпанова 54, Нови Сад
Особа за контактНиколета Нађ , nsvmpe@gmail.com, 021/548-259, 069/738646
Ауторидр Ева Хожа, Одсек за хунгарологију, Нови Сад и Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица, редовни професор др Харгита Хорват Футо , Одсек за хунгарологију, Нови Сад, ванредни професор
Реализаторидр Ева Хожа, Одсек за хунгарологију, Нови Сад и Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица, редовни професор др Харгита Хорват Футо , Одсек за хунгарологију, Нови Сад, ванредни професор Шаролта Кулчар (Филозофски факултет , Нови Сад)
Општи циљевиЈачање стручне компетенције наставника, информисање професора мађарског језика и разредне наставе о најновијим резултатима научних и методолошких истраживања из области лингвистике, науке о књижевности из аспекта разумевања текстова.
Специфични циљевиУпознавање учесника са резултатима међународних истраживања за процену вештине читања и развоја читалачке писмености, са савременим методама којима је могуће мотивисати читање и доживотно учење ученика, а којима се може постићи разумевање књижевних и осталих текстова. Одређивање и предлог метода којима ће наставници развити компетентност интерпретације текстова и ученичку самосталност. Развијање вештине разумевање текстова изван школе. Приказивање савремених модела наставе. Упознавање професора са новим књигама и уџбеницима из предметних и педагошких наука. Приказивање нових наставних средстава на часу језика и књижевности (ИКТ у настави).
Теме програмаПрезентација резултата међународних истраживања за процену вештине читања, приказ савремених метода за развој читалачке писмености. Књижевни текстови и други типови текстова на часу матерњег језика. Анализа конкретних текстова. Развијање вештине разумевања текста изван школе.
Циљна групаНаставник разредне наставе, Наставник предметне наставе – основна школа, Наставник предметне наставе – гимназија, Наставник изборних и факултативних предмета
Број учесника30
Трајање1
ЕлектронскиНе
Цена500 дин
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања