logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

875 РАЗВИЈАЊЕ КОМУНИКАТИВНИХ ВЕШТИНА НА НЕМАТЕРЊЕМ ЈЕЗИКУ КОД ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА Компетенцијa: К1
Приоритети: П1
ИнституцијаПедагошки завод Војводине , Булевар Михајла Пупина 6/1, 21000 Нови Сад
Особа за контактМаргит Чањи , margita@pzv.org.rs, 021/4720-372
АуториЈутка Балиж, Стручни сарадник педаго,гпрофесор педагогије, Дечји вртић „Снежана-Hófehérke“ Сента, Маргит Чањи, стручни сарадник,професор немачког језика и књижевности, Педагошки завод Бојводине
РеализаториЈутка Балиж, Стручни сарадник педаго,гпрофесор педагогије, Дечји вртић „Снежана-Hófehérke“ Сента, Маргит Чањи, стручни сарадник,професор немачког језика и књижевности,Педагошки завод Бојводине
Општи циљевиРазвијање комуникативних вештина на нематерњем језику (српски и немачки).
Специфични циљевиПрепознавање фактора који утичу на развој вишекултуралне личности. Развијање адитивне двојезичности. Усвајање нематерњег језика. Мониторинг активности на нематерњем језику. Међузависност матерњег и нематерњег језика.
Теме програмаУслови за усвајање нематерњег језика. Програм за развијање комуникативних вештина на нематерњем (српском и немачком) језику. Различити облици комуникативних вештина. Стицање комуникативног искуства комуникативно-искуственом методом.
Циљна групаВаспитачи у предшколској установи, стручни сарадници у предшколској установи.
Број учесника20
Трајање2
ЕлектронскиНе
ЦенаПредвиђена цена обуке је 3.000,00 динара по особи. Цена покрива хонораре и путне трошкове реализатора, канцеларијски материјал, материјал за рад на семинару.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61