logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

874 ПУТ ДО УСПЕШНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ (НАПРЕДНЕ МОГУЋНОСТИ POWERPOINT СОФТВЕРА, PREZI ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ Компетенцијa: К1
Приоритети: П3
ИнституцијаУниверзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Штросмајерова 11, Суботица
Особа за контактдр Жолт Наместовски , namesztovszkizsolt@gmail.com, 063 8631568
Ауторидр Жолт Наместовски, Универзитет у Новом Саду, Учитељски факултет на мађарском наставном језику у Суботици, доктор техничких наука, информатика у образовању, асистент са докторатом
Реализаторидр Жолт Наместовски, Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику у Суботици, доктор техничких наука, информатика у образовању, асистент са докторатом, др Марта Такач, Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику у Суботици, доктор математичких наука, ванредни професор универзитета,Петер Сокола, студент основних студија
Општи циљевиОпшти циљ програма је да полазници упознају напредне могућности PowerPoint софтвера могућности Prezi презентације.
Специфични циљевиПоред тога и да усвоје основно знање о методици примене ових апликација у наставном процесу.
Теме програма Увод у проблематику;Напредне могућности PowerPoint софтвера Онлајн презентације (Prezi);Workshop;Онлајн домаћи задатак
Циљна група1. Наставник разредне наставе;2. Наставник предметне наставе – основна школа 3. Наставник предметне наставе – гимназија 4. Наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа 5. Наставник стручних предмета – средња стручна школа наставници и директори основних и средњих школа
Број учесникамаксимални број: 18 учесника минимални број: 10 учесника
Трајање2
ЕлектронскиНе
Цена2.000,00 дин. по учеснику
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања