logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

873 ПРИРОДНА И КУЛТУРНА БАШИНА СРБИЈЕ У НАСТАВИ ГЕОГРАФИЈЕ, БИОЛОГИЈЕ И ПРИРОДЕ И ДРУШТВА Компетенцијa: К1
Приоритети: П3
ИнституцијаПедагошки завод Војводине, Булевар Михајла Пупина 6/1, Нови Сад
Особа за контактСлободан Борђошки , bordjas@gmail.com, slobodan.bordjoski@pzv.org.rs, 063 636-819, 021 472-0372
АуториСлободан Борђошки,заменик директора, Педагошки завод Војводине, Нови Сад, дипломирани професор географије;Влатко Петровић, наставник географије, Сенћанска гимназија Сента.
РеализаториСлободан Борђошки,заменик директора, Педагошки завод Војводине, Нови Сад, дипломирани професор географије;Влатко Петровић, наставник географије, Сенћанска гимназија Сента, Виктор Ширка, наставник географије, Основна школа „Стеван Сремац“ Сента, Габријела Недељков, ,наставник биологије, Основна школа „Др Тихомир Остојић“ Остојићево и Економско-трговинска средња школа Сента.
Општи циљевиПрипрема и коришћење приказа природне и културне баштине Србије у основним и средњим школама у циљу унапређивања наставе географије, биологије, света око нас и природе и друштва.
Специфични циљевиСтицање знања, усвајање нових информација и развијање способности наставника разредне наставе (учитеља), географије и биологије у основним и средњим школама за припрему и практично коришћење приказа природне и културне баштине Србије у циљу унапређивања наставе географије, биологије, света око нас и природе и друштва, а нарочито: 1) у циљу корелације са другим наставним предметима;2) у циљу остваривања образовних стандарда ученика;3) у настави завичајне географије;4) у изради завичајног туристичког водича;5) у реализацији секција, излета и екскурзија;6) у припреми презентација од стране ученика;7) у приказу једног природног или културног добра на крају сваког часа;8) у циљу заштите природне и културне баштине Србије.
Теме програма1. ПРИРОДНА БАШТИНА СРБИЈЕ: национални паркови; паркови природе; предели изузетних одлика; резервати природе; споменици природе – објекти геонаслеђа и ботаничког карактера; заштићени простори културно-историјских вредности.2. КУЛТУРНА БАШТИНА СРБИЈЕ: споменици културе; археолошка налазишта; знаменита места; просторно културно-историјске целине.3. ПРИРОДНА И КУЛТУРНА БАШТИНА СРБИЈЕ ПОД ЗАШТИТОМ УНЕСКА. 4. КОРИШЋЕЊЕ ПРИКАЗА ПРИРОДНЕ И КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ СРБИЈЕ У НАСТАВИ: света око нас и природе и друштва у основним школама; географије и билогије у основним и средњим школама; у циљу корелације са другим наставним предметима и остваривању образовних стандарда ученика; у настави завичајне географије; у реализацији секција, излета и екскурзија; у циљу заштите природне и културне баштине Србије.
Циљна група Наставник разредне наставе,Наставник предметне наставе – основна школа,Наставник предметне наставе – гимназија,Наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа,Наставник стручних предмета – средња стручна школа, Наставник у школи за образовање одраслих, Наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), Наставник изборних и факултативних предмета
Број учесника15-30
Трајање1
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена: 1.800 динара по учеснику. У цену урачуната: надокнада предавачима, путни трошкови и радни материјал.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања