logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

872 Праксом до зеленије школе Компетенцијa: К1
Приоритети: П3
ИнституцијаУдружење васпитача просветних радника Словака Војводине , Јармочна бб, Бачки Петровац
Особа за контактБожена Леварски , bozenalevarska@yahoo.com, 064 39 715 49
АуториЛенка Визи, наставник биологије-дипл. Биолог, оспособљеност обављања педагошког рада 2.Милада Станковић професор биологије, професор биологије 3.Даринка Милановић, школски педагог, професор педагогије 4.Божена Леварски, васпитач у предшколској установи
Реализатори.Ленка Визи, наставник биологије-дипл. биолог+ оспособљеност обављања педагошког рада 2.Милада Станковић професор биологије, професор биологије 3.Даринка Милановић, школски педагог, професор педагогије 4.Божена Леварски, васпитач у предшколској установи
Општи циљевиСтицање компетенција учесника за примену нових знања, ставова и вештина у раду са децом из области заштите животне средине
Специфични циљевиСтицање знања о основним појмовима заштите животне средине; унапређивање нивоа еколошке свести; оспособљавање за практичну примену знања у раду са децом коришћењем активних наставних метода
Теме програмаI.УВОД - Игрица за упознавање. II.ОСВЕШЋИВАЊЕ ПРОБЛЕМА ЕКОЛОШКОГ ОТИСКА - Појам - еколошки отисак; Освешћивање властите улоге у очувању природе ; У ком правцу се креће свет. III.УЗРАСНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ДЕЦЕ И ТИПОВИ УЧЕЊА - Психо-физичке одлике деце по узрасним групама; Карактеристике еколошких програма у зависности од узраста; Концепт учења глава-срце-руке-чула. IV. ПРИМЕРИ ДОБРЕ ПРАКСЕ - Реализоване активности у предшколској установи/основној школи. V. ДИГИТАЛНА СКРИВАЛИЦА - Употреба дигиталних средстава у еколошким активностима. VI. АКТИВНЕ МЕТОДЕ РАДА - Отпаци из наше околине; Еко журка; Игре рециклаже; Природа – могућности за реализацију активности/наставе. VII. КАКО ДО ЗЕЛЕНИЈЕ ШКОЛЕ КОРИШЋЕЊЕМ ПОМЕНУТИХ АКТИВНИХ НАСТАВНИХ МЕТОДА - Израда мини-плана активности. VIII. МОГУЋНОСТИ У ПРАКСИ - Информисање о могућностима учешћа у еколошким програмима и пројектима. IX. ЕВАЛУАЦИЈА СЕМИНАРА - Попуњавање упитника.
Циљна групаПрограм је намењен - наставницима разредне наставе, наставницима предметне наставе – основна школа, наставницима изборних и факултативних предмета, васпитачима у предшколској установи, медицинским сестрама – васпитачима, стручним сарaдницима у предшколској установи, стручним сарaдницима у школи, сарадницима (педагошким асистентима и помоћним наставницима)
Број учесника20-30
Трајање2
ЕлектронскиНе
Цена2000 динара по учеснику (ауторски хонорари тренера, радни материјал, коришћење опреме, путни трошкови)
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања