logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

871 Основи свесног и безбедног коришћења интернета Компетенцијa: К1
Приоритети: П3
ИнституцијаУдружење е-Регија, Сомборска 17, Суботица
Особа за контактдр Жолт Наместовски , namesztovszkizsolt@gmail.com, 063 8631568
Ауторидр Жолт Наместовски, Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику у Суботици, доктор техничких наука, информатика у образовању, асистент са докторатом
Реализаторидр Марта Такач, Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику у Суботици, доктор математичких наука, ванредни професор универзитета,Флора Вереш, Основна Школа „Мирослав Антић“ Палић, мастер учитељ,Синтиа Ковач, мастер учитељ
Општи циљевиЦиљ овог пројекта је едукација циљне групе о могућим опасностима коришћења интернета и осталих ИКТ алата и апликација. Циљ семинара ја да полазници свесније и безбедније користе Интернет, а пре свега друштвене мреже (Facebook).
Специфични циљевиУсвојено знање наставници могу применити у пракси и директно пренети својим ученицима.
Теме програмаДигитални отисак на интернету,Безбедна и свесна примена интернета,Дигитално шиканирање
Циљна групаНаставник разредне наставе,Наставник предметне наставе – основна школа, Наставник предметне наставе – гимназија, Наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа,Наставник стручних предмета – средња стручна школа,Наставник у школи за образовање одраслих, Наставник изборних и факултативних предмета,Васпитач у предшколској установи,Васпитач у дому ученика, Стручни сарaдник у школи,Сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника15-30
Трајање2
ЕлектронскиДа
Цена2.000,00 динара па учеснику
* Програм се реализује само електронским путем.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања