logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

870 Обучавање наставника за коришћење електронске табле Компетенцијa: К1
Приоритети: П3
ИнституцијаУниверзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Штросмајерова 11, Суботица
Особа за контактдр Жолт Наместовски , namesztovszkizsolt@gmail.com, 063 8631568
Ауторидр Жолт Наместовски, доктор техничких наука, Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику у Суботици
Реализаторидр Марта Такач, Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику у Суботици, доктор математичких наука, ванредни професор универзитета, др Геза Цекуш, Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику у Суботици, доктор биолошких наука,др Јосип Ивановић, 1603954820076, Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику у Суботици, доктор педагошких наука, ванредни професор универзитета,др Жолт Наместовски, Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику у Суботици, доктор техничких наука, информатика у образовању, асистент са докторатом,Ленке Мајор, Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику у Суботици, мастер-учитељ, Мира Мијић, ОШ “Мирослав Антић“ Палић, професор математике, Флора Вереш, Основна Школа „Мирослав Антић“ Палић, мастер учитељ,Синтиа Ковач, мастер учитељ
Општи циљевиОбучавање наставника за коришћење интерактивне табле
Специфични циљевиКреирање интерактивног наставног материјала за сопствене потребе.
Теме програмаПедагошке и дидактичке основе примене електронске табле, Електронска табла (хардвер),Електронска табла (софтвер),Примена електронске табле у настави математике,Примена електронске табле у настави природних наука, Workshop - Израда једне наставне јединице у софтверима електронске табле
Циљна група Наставник разредне наставе, Наставник предметне наставе – основна школа,Наставник предметне наставе – гимназија,Наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа,Наставник стручних предмета – средња стручна школа, Наставник у школи за образовање одраслих, Наставник изборних и факултативних предмета,Васпитач у предшколској установи, Васпитач у дому ученика, Стручни сарaдник у школи, Сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесникаод 10-18
Трајање3
ЕлектронскиНе
Цена3.000,00 динара по учеснику
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања