logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

869 ОБРАЗОВАЊЕ О ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ У ТЕОРИЈИ И ПРАКСИ Компетенцијa: К1
Приоритети: П3
ИнституцијаУчитељски факултет на мађарском наставном језику, Штросмајерова 11, Суботица
Особа за контактЛенке Мајор , office@magister.uns.ac.rs, 024/624-444
АуториЛенке Мајор, Универзитет у Новом Саду, Учитељски факултет на мађарском наставном језику Суботица, асистент,Рита Хорак, Универзитет у Новом Саду, Учитељски факултет на мађарском наставном језику Суботица, асистент
РеализаториЛенке Мајор, Универзитет у Новом Саду, Учитељски факултет на мађарском наставном језику Суботица, асистент,Рита Хорак, Универзитет у Новом Саду, Учитељски факултет на мађарском наставном језику Суботица, асистент, Агнеш Багањ, Универзитет у Новом Саду, Учитељски факултет на мађарском наставном језику Суботица, асистент
Општи циљевиДа би се образовање о животној средини уврстио у наставу и појавило на школским часовима неопходно је да се наставници и учитељи упознају са глобалним проблемима у животној средини, као и средства и методе у вези васпитања о животној средини.
Специфични циљевиЦиљ стручног усавршавања је пружање знања да би учесници семинара препознали важност образовања о животној средини, стекну неопходно знање о методама у вези васпитања о животној средини које могу употребити током својих предавања, као и њихово планирање и реализацију. Кроз разумевање методолошких принципа о образовању о животној средини и употреби истих, треба да формирају заинтересованост и да повећају посвећеност животној средини код ученика нижих разреда. Такође, треба да су у стању креирати разне програме, које би реализовали кроз разне организационе методе, односно повећати посвећеност према окружењу.
Теме програмаЗначај образовања о животној средини, методичке основе образовања о животној средини и одрживог развоја.Изводљивост основних принципа образовања о животној средини на наставним часовима.Улога стицања еколошке свести у педагошкој пракси.Начин планирања и остваривања интензивног програма о васпитању о животној средини. Израда, реализација и евалуација програма са темом о образовању животне средине за ученике од 2. до 4. разреда.Организовање активности на тему животна средина унутар школе (наставни часови, предавања, такмичења, изложбе) и ван школе (шетња по зоолошком врту, излети у шумама, посете музејима).
Циљна група Деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању
Број учесника30
Трајање2
ЕлектронскиНе
ЦенаПредвиђена цена по учеснику износи 2.000,00 динара. У цену је урачуната надокнада предавачима, освежење у паузама, радни материјали.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања