logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

868 Нове методе и технике у писменим и усменим облицима изражавања Компетенцијa: К1
Приоритети: П1
ИнституцијаПедагошки завод Војводине, Булевар Михајла Пупина 6/1, Нови Сад
Особа за контактСилвија Тапишка , silvija@pzv.org.rs, 021/4720372
АуториДр Ева Толди, ванредни професор за ужу научну област историја мађарске књижевности са компаратистиком и теоријом књижевности;Ленка Ердељ, стручни сарадник – Педагошки завод Војводине, Нови Сад, професор разредне наставе; математичар-нумеричка математика са кибернетиком
РеализаториДр Ева Толди, ванредни професор за ужу научну област историја мађарске књижевности са компаратистиком и теоријом књижевности;Ленка Ердељ, стручни сарадник – Педагошки завод Војводине, Нови Сад, професор разредне наставе; математичар-нумеричка математика са кибернетиком;Силвија Тапишка, стручни сарадник – Педагошки завод Војводине, Нови Сад, дипломирани учитељ мастер, Анамарија Вичек, , педагог-мастер, Педагошки завод Војводине
Општи циљевиРазвијање професионалних компетенција учитеља и наставника мађарског језика и књижевности у унапређивању наставе у области усменог и писменом изражавања у основној школи.
Специфични циљевиУсвајање савремених метода, облика рада и мотивације ученика приликом подучавања стварања текста.
Теме програмаЦиљеви и улога развијања усменог и писменог изражавања у првом и другом циклусу образовања и васпитања. Стандарди постигнућа у појединим фазама писменог и усменог изражавања. Ефикасне методе, облици рада и средства у процесу развијања усменог и писменог изражавања. Мотивација и давање подршке приликом стварања текста. Нове технике у подучавању. Избор теме и наслова. Практична примена усвојених метода, техника и облика рада. Креативна структура часа. Анализа радова, вредновање и самовредновање
Циљна групаНаставник разредне наставе, Наставник предметне наставе – основна школа, Наставник предметне наставе – гимназија, Наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Број учесника30
Трајање2
ЕлектронскиНе
Цена2000 динара по учеснику.Цена укључује путне трошкове и хонораре реализатора, коришћење опреме, канцеларијски и пратећи стручни материјал као и сертификате.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања