logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

867 Нет генерација ‒ креативно писање и читање Компетенцијa: К1
Приоритети: П1
ИнституцијаУниверзитет у Новом Саду Филозофски факултет, Одсек за хунгарологију , др. Зорана Ђинђића 2, Нови Сад
Особа за контактЕржебет Чањи , hungar@ff.uns.ac.rs, 021/ 458–673
Ауторидр Ева Хожа Одсек за хунгарологију, Нови Сад и Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица, редовни професор др Харгита Хорват Футо Одсек за хунгарологију, Нови Сад, ванредни професор
Реализаторидр Ева Толди Одсек за хунгарологију, Нови Сад, ванредни професор), др Илона Рајшли, Одсек за хунгарологију, редовни професор, др Ева Харкаи Ваш Одсек за хунгарологију, редовни професор, др Јулиана Ишпанович Чапо Одсек за хунгарологију, доцент, др Марија Пастор Кичи 0, Одсек за хунгарологију, доцент, др Елеонора Ковач Рац Одсек за хунгарологију, доцент, др Чила Уташи Одсек за хунгарологију, ванредни професор, др Едит Катона , Одсек за хунгарологију, редовни професор), др Анико Новак, Одсек за хунгарологију, доцент, др Едита Андрић, Одсек за хунгарологију, редовни професор.
Општи циљевиПриказивање појединих модела наставе и методе за развијање компетенције читања нет-генерације, упознавање најновије стручне литературе, дискусија о актуелним проблемима наставе матерњег језика и књижевности, упознавање медијалне перспективе у вези предавања књижевности.
Специфични циљевиОбрада конкретних књижевних текстова, односно лектира који се налазе у плану и програму основне и средње школе. Највећи проблем нет-генерације је недостатак читања. У центру пажње усавршавања стоје нови дидактичко-методски поступци обраде текстова и развијања компетенције читања тј. разумевања текста као и конструисање текстова, учење основних техника креативног писања и усавршавање, развијање креативности на часу матерњег језика. Настава књижевности се сматра као херменеутичка ситуација. Специфични циљеви усавршавања се односе на промене у настави. Шта може професор језика и књижевности да учини у циљу креативног читања и писања? Медијске промене мењају и позицију књижевних текстова. Медијални, интермедијални и интердисциплинарни аспекти наставе језика и књижевности су теме које професори факултета наглашавају у својим предавањима и у оквиру радионице.
Теме програмаКреативно писање и развијање компетенција, Конструисање текста – распоред основних чинилаца приповетке у саставу и примена начина приповедања у саставу, Креативно писање у средњошколском образовању – Могућност лирског креативног писања основаног на књижевне текстове из уџбеника за средње школе, Стари мађарски кувари – анализа текстова у средњим стручним школама, Форме идентитета у књижевности, питања идентитета у настави, Дијалекат и стандардни језик у адитивној настави матерњег језика, Правопис и писање, Дигиталнo читање из аспекта психолингвистике, Писање за блог и интернет, Употреба Web 2.0 алата у настави књижевности, Виртуална полица – књижевност на интернету и у школи, Народно веровање и научност у текстовима „Ars Medica” из 16 века (читање и разумевање старих текстова), Прилике за читање – од забаве до учења, Развијање компетенције писање и разумењвања текста ван школе, Нове тенденције у настави мађарског језика као страног, креативно читање и писање на часу страног језика или језика друштвене средине.
Циљна групаПрофесори мађарског језика и књижевности основних и средњих школа, наставници изборних и факултативних предмета (Мађарски језик са елементима националне културе)
Број учесника30
Трајање1
ЕлектронскиНе
Цена1000
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања