logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

866 Неговање народне традиције у предшколском васпитању Компетенцијa: К1
Приоритети: П1
ИнституцијаУдружење Васпитача просветних радника Мађара Војводине, , Мали Иђош
Особа за контактАнгела Дудаш , angela.dudas@gmail.com, 0691730873
АуториСеке Ана,Пензионерка - председник Удружења Васпитача просветних радника Мађара Војводине
Реализаторидр Секе Ана ,пензионерка – председник Удружења Васпитача просветних радника Мађара Војводине, др Рафаи Јудит,професор фолклористике и историје културе, Доцент - Универзитет у Новом Саду, Учитељски факултет на мађарском наставном језику у Суботици
Општи циљевиOбука за примену народних бајки у развоју говора код деце у различитим активностима, свесно планирање, примена различитих средстава и метода у индивидуалном раду са децом приликом драматизације бајке. Спровођење континуитета, разиграности и сложености.
Специфични циљевиОвај програм очувања традиције може се реализовати на сваком нивоу и у свим областима активности. Ситуације игре – вербални изражаји уместо радних листова. Развијање формалне, техничке стране говора: развијање формирања говора, артикулације, органа говора, слух гласова ритам, пауза.Уочавање висине гласа – дубине гласа, интонације, боје гласа, акцента.Развијање садржајних карактеристика говора кроз игру:Проширивање вокабулара, Развијање релационог вокабулара, Говор, самостално формирање говора и реченице, Игре питања и одговора, Драматизација, луткарске сцене, обраде бајки дешава се кроз развој метакомуникације.
Теме програмаОбрада бајке у предшколском образовању у областима развоја говора, ликовне културе и музичке културе.
Циљна групаваспитач у предшколској установи, стручни сарадници у предшколској установи
Број учесника20
Трајање3
ЕлектронскиНе
Цена3000
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања