logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

865 Настава мађарског језика као нематерњег Компетенцијa: К1
Приоритети: П3
ИнституцијаФилозофски факултет, Центар за унапређивање наставника, Центар за мађарски језик, др Зорана Ђинђића 2, Нови Сад
Особа за контактпроф. др. Едита Андрић , andrice@sbb.rs, 063590140
АуториПроф. др Едита Андрић, редовни професор, Одсек за хунгарологију, Филозофски факултет, MA Вилма Тишкеи, асистент замађарски језик, Одсек за хунгарологију,Филозофски факултет у Новом Саду
РеализаториПроф. др Едита Андрић, редовнипрофесор, Одсек за хунгарологију, Филозофски факултет, MA Вилма Тишкеи, асистент замађарски језик, професор мађарског језика, Одсек захунгарологију, Филозофски факултет у Новом Саду, Доц. др Марија Пастор-Кичи, професор мађарског језика, Одсек за хунгарологију, Филозофски факултет у Новом Саду
Општи циљевиОпшти циљ програма је да се оснаже наставници мађарског језика као нематерњег и наставници неговања матерњег језика-мађарског на пољу савремених метода наставе на теоретском и практичном нивоу укључујући и ИКТ. Размена идеја, материјала и добре праксе.
Специфични циљевиСпецифични циљеви се односе на упознавање наставника сановим наставним методама, алатима и техникама у настави мађарског језика као нематерњег (језик друштвене средине, мађарски као страни језик), односно у настави неговања матерњег језика. Развијање комуникативних вештина у настави језика и улоге граматика у савременој (комуникативној) настави и учењу језика. Пружање помоћи наставницима у изради и примени наставних средстава. Приказивање ефикасних начина савладавања градива помоћу ИКТ.
Теме програмаАктуелна питања у настави мађарског језика као нематерњег, Неговање матерњег (мађарског) језика у основној школи, Оптимални условипредавња неговања матерњег језика, Настава мађарског језика као страног –уџбеници и методе рада, ИКТ у настави мађарског језика као нематерњег,Радионице: Настава мађарског језика као страног, ИКТ средства – практична примена.
Циљна групаНаставници изборног и факултативног предмета (мађарски језик), Наставници у школи за образовање одраслих
Број учесника25
Трајање1
ЕлектронскиНе
Цена3000
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања