logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

864 Народна музика као музички матерњи језик Компетенцијa: К1
Приоритети: П1
ИнституцијаЗавод за културу војвођанских Мађара, Поштанска 18, Сента
Особа за контактЂула Јухас , gyula@vmmi.org, 0642301205
АуториЂула Јухас, Суботица, етно-музиколог, Завод за културу војвођанских Мађара
РеализаториАна Чизмадиа,Извођач народног певања (БА диплома),Анамарија Сабо,Извођач народног певања Ана Кишимре Серда, културни радник, васпитач традиционалне игре, Дом Културе, Бачка Топола, Ференц Борши, професор цитре, фруле и тамбуре, инжењер хемије, професор певања и народне музике, државни стручњак за поучавање народне музике, Óbudai Népzenei Iskola, Budapest, Magyarország Ђула Јухас, Суботица, етно-музиколог,Завод за културу војвођанских Мађара, Др.Каталин Лазар, виши научни сарадник, истраживач народне музике, Мађарска академија наука, Музички институт, Будимпешта,Mарта Ронто,професор музике и оргуље, дипломирани музичар-оргуљаш, . Ш. „Јосиф Маринковић” Зрењанин,Жофија Каналаш, професор, дипломирани етномузиколог Музичка школа, Суботица,Жолт Келемен, Електротехничар, апсолвент на вишој музичкој школи (Њиређхаза, Реп. Мађарска) - будући наставник музичке културе и фолкорне музике, Дом културе општине Бачка Топола,Жужана Сабо Кочиш, референт за социјална питања, дипломирани етнолог и антрополог, тренутно докторант (смер етнологија), KEFAG ZRT. Кечкемет, Мађарска
Општи циљевиЦиљ обуке је упознавање народне музике матерњег језика, њено схватање и активно упражњавање, усвајање основа мађарске народне музике. У оквиру обуке у три степена приказивање метода поучавања народних песама и народних инструмената, песама везаних за народне обичаје карактеристичне за наш регион.
Специфични циљевиПредати педагозима елементарно познавање писања и читања нота. Кроз народне песме одговарајуће увежбавање интервала, акорда, лествица, ритма, правилног дисања. Указаћемо на проблеме који се јављају приликом поучавања народних песама, на правилно увежбавање ритма прилагођеног тексту (отегнут и оштар ритам). Представљамо универзална популарна издања мађарске и националне народне музике у Војводини и Карпатском басену, снимке из фонотеке војвођанске мађарске народне музике, пружајући педагозима нова средства наставе. Волели бисмо да деца поново науче обичаје и обичајне песме везане за календарску годину и прекретнице људског живота за које се још знало за живота наших дедова и баки, као и дечје народне песме и игре. Радост заједничког певања и свирања у забавишту и у одељењу. Представљање манифестација, смотри, такмичења народне музике за децу и њихове педагоге који се организују у Војводини и Карпатском басену.
Теме програмаОсновни појмови народне музике,Основе музичког писма-читања Дечје народне игр,еОснове народног певања,Народни музички инструменти,Дијалекти народне музике,Значајни дани,Писање-читање народне музике,Вежба певања народних песама,Предметна педагогија,Састављање програма,Теорија народне музике-историја народне музике
Циљна групанаставници разредне наставе, наставници предметне наставе, наставници изборних и факултативних предмета, наставници стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музика), васпитачи
Број учесника15-30
Трајање3
ЕлектронскиНе
Цена3500
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања