logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

863 МОГУЋНОСТИ ПРИМЕНЕ ВЕБ 2.0 АЛАТА У НАСТАВИ (GOOGLE DRIVE ДОКУМЕНТИ, PREZI ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ, WORDPRESS ВЕБ САЈТОВИ) Компетенцијa: К1
Приоритети: П3
ИнституцијаУниверзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Штросмајерова 11, Суботица
Особа за контактдр Жолт Наместовски , namesztovszkizsolt@gmail.com, 063 8631568
Ауторидр Жолт Наместовски, Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику у Суботици, доктор техничких наука, информатика у образовању, асистент са докторатом
Реализаторидр Марта Такач, Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику у Суботици, доктор математичких наука, ванредни професор универзитета,др Јосип Ивановић, Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику у Суботици, доктор педагошких наука, ванредни професор универзитета, др Жолт Наместовски, Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику у Суботици, доктор техничких наука, информатика у образовању, асистент са докторатом, Атила Винко, Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику у Суботици, мастер учитељ,Ленке Мајор, Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику у Суботици, мастер-учитељ, Габор Кереши, Гимназија са домом ученика за талентоване ученике ''Бољаи'', професор информатике,Петер Естелецки, Гимназија са домом ученика за талентоване ученике "Бољаи'', Корвинус Факултет, Будимпешта, Виша Школа за Хортикултуру у Сенти, професор информатике,Мира Мијић, ОШ“ Мирослав Антић“ Палић, професор математике,Флора Вереш, Основна Школа „Мирослав Антић“ Палић, мастер учитељ,Синтиа Ковач, мастер учитељ
Општи циљевиУпознавање учесника са могућностима примене најновијих онлајн алата (веб 2.0) почевши од теоријских основа све до креирања и измене онлајн докумената
Специфични циљевиИзрада конкретне онлајн презентације и вебсајта.
Теме програма Педагошке и дидактичке основе примене веб 2.0 алата, Примена веб 2.0 алата у настави математике, Онлајн документи (Google Drive), предности и могућности, Онлајн презентације (www.prezi.com), иновативне презентације, нове могућности,Израда веб-сајта помоћу WordPress (www.wordpress.com) система, Системи за електронско учење (MOODLE), Workshop - Израда једне наставне јединице применом веб 2.0 алата, Онлајн домаћи задатак
Циљна групаНаставник разредне наставе, Наставник предметне наставе – основна школа, Наставник предметне наставе – гимназија Наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа,Наставник стручних предмета – средња стручна школа, Наставник у школи за образовање одраслих, Наставник изборних и факултативних предмета,Васпитач у предшколској установи, Васпитач у дому ученика, Сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника15-18
Трајање3
ЕлектронскиНе
Цена3.000,00 динара по учеснику
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања