logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

862 МЕТОДИКА ТРАДИЦИОНАЛНОГ ПРИПОВЕДАЊА МАЂАРСКЕ НАРОДНЕ БАЈКЕ Компетенцијa: К1
Приоритети: П1
ИнституцијаУниверзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Штросмајерова11, 24000 Суботица
Особа за контактМоника Чапо , monicae1984@gmail.com, 024/624-444
АуториЈудит др Рафаи, Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица, доцент етнолог
РеализаториЈудит др Рафаи, Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица, доцент етнолог;Валериа мг Беседеш Девавари, пензионер, етнолог,Јудит др Рафаи, Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица, доцент етнолог; Валериа мг Беседеш Девавари, пензионер, етнолог
Општи циљевиПрограм пружа могућност педагозима, да поред усвајања знања из области народних бајки, усвоје и технику приповедања како би својим ученицима приповедали бајке, односно научили их да и сами казују народне текстове.
Специфични циљевиПрограм пружа могућност педагозима, да поред усвајања знања из области народних бајки, усвоје и технику приповедања како би својим ученицима приповедали бајке, односно научили их да и сами казују народне текстове.
Теме програмаПојам мађарске народне бајке. Границе бајки Формалне особености народних бајки, структура бајке Стални и променљиви елементи у нашим бајкама
Циљна групаПрограм је намењен васпитачима, учитељима и наставницима мађарског језика и књижевности који изводе педагошки рад на мађарском наставном језику
Број учесника15–30
Трајање1
ЕлектронскиНе
Цена2.000,00 динара, у цену је урачуната надокнада предавачима, путни трошкови, освежење у паузама, радни материјали са адекватним садржајем
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања