logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

860 Коцкица, картe, уже, падобран – учење кроз игру у школи или у предшколској установи Компетенцијa: К1
Приоритети: П3
ИнституцијаУдружење организатора слободних активности, Београдска бр. 10, Стара Моравица
Особа за контактСаболч Бешњи , besnji@katalizator.edu.rs, 0637234779
АуториСаболч Бешњи, Удружење организатора слободних активности, тренер
РеализаториСаболч Бешњи, Удружење орг. слоб. активности, тренер Кристина Чаби Секач, наставник физичког васпитања, професор физичког васпитања и дипломирани организатор спортске рекреације, ОШ „Север Ђуркић“ Бечеј,Акош Тојзан, наставник енглеског језика, Дипломирани Филолог англиста (област: Енглески језик и лингвистика), ОШ „Петефи Шандор“ Бечеј, Золтан Секач, наставник географије, професор географије, ОШ „Шаму Михаљ“ Бачко Петрово Село. Тојзан Балди Естер, 254531ИА, Удружење орг. слоб. активности, тренер Урбан Моника, учитељ, професор разредне наставе,
Општи циљевиПодизање дидактичко-методичког знања за предмет који се предаје и за друге активности
Специфични циљевиУпознати циљну групу са предностима примене игара у разреду и ван ње; Савладавање теоријског и практичног дела педагогије игара; Предочавање стручног знања на високом нивоу са којим су, ради постизања својих педагошких циљева способни да самостално креирају, планирају, организују и остварују комплетан блок игара.; Школски час/градиво ће бити пријемчив, разумљив и интересантан; Примена различитих метода, техника и облика рада у наставном процесу ради подизања ефикасности.
Теме програмаОтварање програма; игре које се примењују у оквиру наставе и ван школе; састављање документације игре; завршетак
Циљна група1. Наставник разредне наставе 2. Наставник предметне наставе – основна школа 3. Наставникпредметненаставе – гимназија 4. Наставник у школизаобразовањеученикасасметњама у развоју 5. Наставникизборних и факултативнихпредмета 6. Васпитач у предшколскојустанови 7. Медицинскасестра – васпитач 8. Васпитач у домуученика 9. Стручнисарaдник у предшколскојустанови 10. Стручнисарaдник у школи 11. Сарадник (педагошкиасистент и помоћнинаставник)
Број учесникаМинимално 8, максимално 30 учесника
Трајање1
ЕлектронскиНе
Цена2900 динара по учеснику без ПДВ-а.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања