logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

86 Улога, задаци и значај одељењског старешине у образовно-васпитном раду Компетенцијa: K3
Приоритети: 4
ИнституцијаKLETT друштво за развој образовања, Београд, Маршала Бирјузова 3-5/IV, Београд, Маршала Бирјузова 3-5/IV, Београд
Особа за контактМирјана Илић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 011 3348-384, 064 1110074
АуториДрагана Пелемиш, педагог, ОШ "Ђура Јакшић", Каћ; Биљана Кондић, психолог, ОШ "Ђура Јакшић", Каћ
РеализаториДрагана Пелемиш, педагог, ОШ "Ђура Јакшић", Каћ; Биљана Кондић, психолог, ОШ "Ђура Јакшић", Каћ; Душанка Ђокић, професор српског језика и књижевности, СШ "Пинки"
Општи циљевиЈачање и унапређивање компетенција наставника за улогу одељењског старешине у савременој школи.
Специфични циљевиПознавање подручја рада и улога одељењског старешине; Оснаживање, подстицање и развијање педагошке функције одељењског старешине у различитим видовима сарадње с ученицима, наставницима и родитељима; Дефинисање улоге и задатака одељењског старешине у заштити ученика од насиља, злостављања, занемаривања, и пружања подршке ученицима у образовно–васпитном раду; Упознавање са административном и организационом структуром рада одељењског стерешине у складу са новим законским прописима.
Теме програмаУлога, задаци и значај одељењског старешине- истраживање; Облици сарадње одељењског старешине са родитељима и наставницима- педагошке ситуације; Задаци и улога одељењског старешине у заштити ученика од насиља, злоставњања и занемаривања
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, стручни сарадник у школи
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику је 1 500,00 динара, односно 45 000,00 динара за групу полазника. У цену је урачуната надокнада реализаторима и радно-потрошни материјал.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања