logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

858 Како обрадити решавање неких једначина и неједначина применом специјалних функција, у раду са талентованим ученицима? Компетенцијa: К1
Приоритети: П1
ИнституцијаРегионални центар зa професионални развој запослених у образовању Кањижа, Главни трг број 9, Кањижа
Особа за контактТатјана Варју Потребић , rckanjiza@kanjiza.rs , 024/874-733
Ауторидр Хајналка Пеић, професор математике, ванредни професор, Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет, Суботица, мр Гизела Чикош Пајор, професор математике, предавач, Висока техничка школа струковних студија, Суботица; Гимназија са домом ученика за талентоване ученике “Бољаи”, Сента,Золтан Береш, професор математике, професор, Гимназија са домом ученика за талентоване ученике “Бољаи”, Сента; Хемијско-технолошка школа, Суботица
Реализаторидр Хајналка Пеић, професор математике, ванредни професор, Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет, Суботица,мр Гизела Чикош Пајор, професор математике, предавач, Висока техничка школа струковних студија, Суботица; Гимназија са домом ученика за талентоване ученике Бољаи”, Сента, Золтан Береш, професор математике, професор, Гимназија са домом ученика за талентоване ученике “Бољаи”, Сента; Хемијско-технолошка школа, Суботица
Општи циљевиОспособљавање наставника математике виших разреда основне школе и нижих разреда средње школе за примену специјалних функција (апсолутна вредност, највеће цело и разломљени део) у аналитичком и графичком решавању неких једначина и неједначина.
Специфични циљевиУпознавање са специјалним функцијама апсолутна вредност, највеће цело и разломљени део.Оспособљавање за цртање графика оваквих функција и за примену трансформација функција на њих. Разумевање могућности примене ових функција у решавању неких једначина и неједначина.Стицање вештине употребе ових функција у задацима са параметрима. Решавање задатака са разних математичких такмичења из ових области.Приказивање значаја примене софтвера Геогебра у графичком решавању сложенијих задатака из ових области. Подстицање наставника на самостално креирање нових задатака из ових области.
Теме програмаПримена трансфомацијa на функцију апсолутна вредност, нaјвеће цело и разломљени део.Решавање класичних једначина Основне особине функције највеће цело и разломљени део Задаци са параметрима.Сложенији задаци са такмичења ранијих година.Могућности софтвера „Геогебра“.Конструисање нових задатака.Провера знања и евалуација.
Циљна групаНаставник предметне наставе – основна школа, Наставник предметне наставе – гимназија,Наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, Наставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника30
Трајање1
ЕлектронскиНе
Цена2500 (бруто хонорар предавача, освежење, радни материјал) + путни трошак
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања