logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

857 Ка савременој настави мађарског језика и књижевности Компетенцијa: К1
Приоритети: П1
ИнституцијаЦентар за методику - Нови Сад, Трг Фехера Ференца 1, Нови Сад
Особа за контактЕрика Хорват-Кочиш , umk@eunet.rs, 0638282178
АуториДр Ева Толди, Ванредни професор за ужу научну област историја мађарске књижевности са компаратистиком и теоријом књижевности;Ленка Ердељ, стручни сарадник – Педагошки завод Војводине, Нови Сад, професор разредне наставе и математичар-нумеричка математика са кибернетиком
РеализаториДр Ева Толди, Ванредни професор за ужу научну област историја мађарске књижевности са компаратистиком и теоријом књижевности; Ленка Ердељ, стручни сарадник – Педагошки завод Војводине, Нови Сад, професор разредне наставе и математичар-нумеричка математика са кибернетиком; Силвија Тапишка, стручни сарадник – Педагошки завод Војводине, Нови Сад, дипломирани учитељ мастер.
Општи циљевиРазвијање професионалних компетенција учитеља и наставника у унапређивању наставе мађарског језика, преношењем теоријских и практичних знања из области књижевности, методике у реализацији наставног предмета мађарски језик.
Специфични циљевиПружање стручне и методичке помоћи за примењивање активних облика и савремених метода рада у области развоја разумевања прочитаног текста, анализе књижевних дела, као и оспособљавање учесника да савладане савремене технике у читању и учењу примене у пракси. Подстицање индивидуализованог приступа у раду са ученицима коришћењем различитих метода и облика рада. Развијање мотивације за учење.
Теме програмаУлога учитеља и наставника у развијању способности читања са разумевањем и у анализи књижевног текста; мотивација ученика пре и у току читања текста; нове методе, облици рада и технике учења у настави мађарског језика; улоге различитих текстова у интегрисаним уџбеничким комплетима; креативно читање текста; игре и активности приликом обраде текста; развој способности кооперативне комуникације на часовима мађарског језика; праћење и процењивање развоја способности читања; начин обраде садржаја на разним нивоима психофизичког развоја ученика.
Циљна групаНаставник/професор разредне наставе и Наставник/професор предметне наставе – основна школа
Број учесникамакс. 30
Трајање3
ЕлектронскиНе
Цена2000
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања