logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

856 Језички експерименти − хеуристички методи у настави матерњег језика Компетенцијa: К1
Приоритети: П1
ИнституцијаУниверзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Штросмајерова 11, Суботица
Особа за контактМоника Чапо , monicae1984@gmail.com, 024/624-444
АуториЕва Вуков Рафаи, Учитељски факултет на мађарском наставном језику, доцент
РеализаториЕва Вуков Рафаи, Учитељски факултет на мађарском наставном језику, доцент,Изабела Такач, Учитељски факултет на мађарском наставном језику, асистент
Општи циљевиЦиљ програма је оспособљавање слушалаца стручног усавршавања за примену иновативних образовних метода из предмета матерњи језик.
Специфични циљевиСтручно усавршавање пружа преглед о иновативним методичким приступима која се примењују у настави матерњег језика.Хеуристички методи пружају могућности експериментисања током језичких образовња, исто тако омогућавају финкционалну употребу језика, стратешког приступа комуникације код разних типова текстова, индуктивног приступа код упознавања врста речи и ред речи. Важан задатак је упознавање слушалаца са значајем бидијалекталног приступа матерњем језику у актуелним језичним-друштвеним срединама. Усавршавање нуди могућности за оспособљавање слушалаца за употребу језичне игре у корист креативног употреба језика и наставе правописа.
Теме програмаХеуристички методи, финкционална употреба језика, стратешки приступ комуникације код разних типова текста, употреба језичких игара
Циљна групаНаставници разредне наставе, наставници предметне наставе – мађарски као матерњи језик − у основним школама
Број учесника30
Трајање1
ЕлектронскиНе
Цена2.000,00 динара, у цену је урачуната надокнада предавачима, путни трошкови, освежење у паузама, радни материјали са адекватним садржајем
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања