logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

854 Историја мађарске музике у Војводини (од почетка 19. века до данас) – ЗНАЧАЈНИЈИ КОМПОЗИТОРИ, ОРКЕСТРИ, ХОРОВИ И МНОГОСТРАНОСТ МУЗИЧКИХ ДЕЛА СА СПЕЦИЈАЛНИМ ФОКУСОМ НА РАЗВОЈУ ПИЈАНИЗМА Компетенцијa: К1
Приоритети: П1
ИнституцијаУниверзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Штросмајерова 11, Суботица
Особа за контактдр Ноеми Герег , noemi.mimi.gereg@gmail.com, 024 624-444
АуториФеренц Немет, професор историје културе, доцент, Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица,Нoеми Герег, професор музичке културе, доцент, Учитељски факултет на мађарском наставном језику
РеализаториФеренц Немет, професор историје културе, доцент, Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица,Нoеми Герег, професор музичке културе, доцент, Учитељски факултет на мађарском наставном језику
Општи циљевиСтручно усавршавање, обогаћујући знање учитеља и наставника музике о историјском развоју, значајнијим композиторима, оркестрима, хоровима и музичким делима историје мaђарске музике у Војводини (од почетка 19. века до данас) пружа јединствену могућност обогаћивања музичког градива у настави са локалним музичким вредностима, који су до сада били ван оквира наставног програма, и то не само са историјском фактографијом значајнијих мађарских композитора у Војводини, већ и са представљањем утицаја разних композитора, музичких жанрова на музичке ауторе и извођаче у Војводини, а надасве, живим извођењем значајнијих композиција.
Специфични циљевиУ плану је рад са ученицима уз присуство професора индивидуалне наставе на развијању и перцепцији доминантних музичких стилова који су обухваћени актуелним делом који ученик тренутно свира и разрађује са својим професором. Oвај приступ програму треба да обезбеди ону педагошко-методолошку свестраност, коју полазници, потом, могу применити у својој пракси.
Теме програмаУВОД, ПОЧЕЦИ МУЗИЧКОГ ЖИВОТА МАЂАРА У БАЧКОЈ И БАНАТУ У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ 19. ВЕКА, МУЗИЧКИ ЖИВОТ МАЂАРА У ВОЈВОДИНИ У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ 19. ВЕКА, КАРАКТЕРИСТИКЕ МУЗИЧКОГ ЖИВОТА МАЂАРА У ПЕРИОДУ ИЗМЕЂУ ДВА РАТА, МУЗИЧКИ ЖИВОТ ОД ЗАВРШЕТКА ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА ДО КРАЈА 20. ВЕКА,МУЗИЧКИ ЖИВОТ МАЂАРА ПОЧЕТКОМ 21. ВЕКА, СНАЖАН УТИЦАЈ ВЕЛИКИХ МАЂАРСКИХ КОМПОЗИТОРА (ЛИСТ, БАРТОК) НА СТВАРАЛАШТВО ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРСКИХ КОМПОЗИТОРА, КОНЦЕРТ И АНАЛИЗА, РАД СА УЧЕНИЦИМА, ПРОГРАМ: МУЗИКА ОД 19. ВЕКА ДО ДАНАС.
Циљна групаНаставник разредне наставе, Наставник предметне наставе – основна школа, Наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), Наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајање1
ЕлектронскиНе
ЦенаПредвиђена цена по учеснику износи 2.000,00 динара. У цену је урачуната надокнада предавачима, путни трошкови, освежење у паузама, радни материјали са адекватним садржајем.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања