logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

853 ИНТЕРАКТИВНА МАТЕМАТИКА – примена игара у настави математике Компетенцијa: К1
Приоритети: П1
ИнституцијаУниверзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Штросмајерова 11, Суботица
Особа за контактДиана Зита , diana.zita@magister.uns.ac.rs, 060 6463006
АуториЗолтан Береш, професор математике, Гимназија за талентоване ученике „Бојаи“, Сента, Диана Зита, асистент математике и метидике математике, Универзитет у Новом Саду, Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица
Реализаторидр Наместовски Жолт, асистент информатичких предмета, Универзитет у Новом Саду, Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица, Золтан Береш, професор математике, Гимназија за талентоване ученике Бојаи, Сента, Диана Зита, ,асистент математике и метидике математике, Универзитет у Новом Саду, Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица
Општи циљевиЦиљ програма је повећавање стручних компетенција наставника разредне наставе и наставника математике из области математике и оспособљавање коришћења метода игре.
Специфични циљевиУпознавање, мотивисање и оспособљавање наставника разредне наставе и наставника математике како да кроз разне игре стимулишу мисаоне способности, подстичу математичку креативност, радозналост и интересовање ученика, како да изаберу одговарајуће игре, и на који начин да то повежу са разним областима математике. Стручно усавршавање ће допринети, кроз активно учешће наставника у разним играма, развоју математичких способности учесника, откривању веза и односа игара са разним областима математике. Допринеће развоју прецизнијег формулисања питања, одговора и правила, који учесници могу да примене на сопственим часовима, као и развоју приступа различитим нивоима знања ученика. Такође ће допринети и мотивисаности наставника, што је важан сегмент код мотивисања ученика на часовима математике.
Теме програмаУвод, Игре на бази симетрије,Друштвене игре и математика,Мађионичарски трикови на бази математике, Алгоритми и шифровање
Циљна групаНаставник разредне наставе, Наставник предметне наставе – основна школа
Број учесника30
Трајање2
ЕлектронскиДа
Цена2,500
* Програм се реализује само електронским путем.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања