logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

85 Социјална компетентност као претпоставка успешне социјализације ученика Компетенцијa: K3
Приоритети: 4
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда
Особа за контактДејан Карановић, csukikinda@gmail.com, 0230 404-830, 064 857-92-62
АуториМиљана Китановић, психолог-стручни сарадник и наставник психологије, Гимназија "Душан Васиљев", Кикинда; Гордана Булатовић, професор разредне наставе, самостални стручни сарадник, ЦСУ Кикинда
РеализаториМиљана Китановић, психолог-стручни сарадник и наставник психологије, Гимназија "Душан Васиљев", Кикинда; Гордана Булатовић, професор разредне наставе, самостални стручни сарадник, ЦСУ Кикинда; Станислава Хрњак, професор разредне наставе, СО Кикинда
Општи циљевиУнапредити стручна знања и вештине наставника за развијање социјалних компетенција ученика и њихову интеграцију у вршњачку групу.
Специфични циљевиУпознавање наставника са појмом социјалне компетентности и њеним значајем у развоју личности ученика; Развијање педагошких вештина наставника за подстицање социјалних компетенција ученика; Оспособљавање наставника за примену метода развијања групне кохезије и интеграције ученика у групу.
Теме програмаРазвој личности, социјализација; Социјална компетенција; Социјална компетенција као један од циљева образовно-васпитног рада; Социјална интеракција у хетерогеним групама; Методе и начини за унапређивање социјалних компетенција ученика и њихову интеграцију у групу
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по полазнику за групу од 26 до 30 полазника -1 300,00 динара Цена по полазнику за групу од 21 до 25 полазника- 1 700,00 динара Цена по полазнику за групу од 15 до 20 полазника -2 200,00 динара У цену су урачунати трошкови хонорара реализатора,трошкови сертификата, административни трошкови. У цену НИСУ укључени путни трошкови реализатора, уколико се семинар изводи ван места живљења реализатора, као ни трошкови смештаја, уколико се семинар изводи 250 км удаљено од места живљења реализатора.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61