logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

849 Игра у функцији физике и географије – како ученике заинтересовати за природно-научне предмете Компетенцијa: К1
Приоритети: П3
ИнституцијаРегионални центар зa професионални развој запослених у образовању Кањижа, Дамјанићева 2, Кањижа
Особа за контактТатјана Варју Потребић , rckanjiza@kanjiza.rs, 024/874-733
АуториТинде Сабо, наставник физике, професор физике, ОШ „Јован Јовановић Змај“ Кањижа,Илдико Ковач, наставник географије, професор географије, ОШ „Јован Јовановић Змај“ Кањижа
РеализаториРоланд Сабо, , наставник географије, професор географије, ОШ „Арањ Јанош“ Трешњевац, Диана Балаж Пири, ,nаставник физике и професор физике, професор физике, ОШ „Каролина Карас“ Хоргош и Гимназије за Талентована ученике „Деже Костолањи",Тинде Сабо, наставник физике, професор физике, ОШ „Јован Јовановић Змај“ Кањижа, Илдико Ковач, професор географије, ОШ „Јован Јовановић Змај“ Кањижа
Општи циљевиПружање помоћи, наставницима природно-научних предмета (физика, географија) и учитељима како учинити часове занимљивим и разумљивијим ученицима помоћу експеримената.
Специфични циљевиМотивисање просветних радника за коришћење огледа у настави,Оспособљавање просветних радника за сарадњу са другим наставницима кроз корелацију предмета
Теме програмаKретањe, Енергија, Звук, Оптика, Топлота, Равнотежа, Притисак, Настанак површинских облика рељефа, Мерење времена, Загађење природе, Занимљивости, пракса
Циљна група1. Наставник разредне наставе 2. Наставник предметне наставе – основна школа 3. Наставник предметне наставе – гимназија 4. Наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа 5. Наставник стручних предмета – средња стручна школа 6. Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју 7. Наставник у школи за образовање одраслих 8. Наставник изборних и факултативних предмета 9. Васпитач у предшколској установи 10. Васпитач у дому ученика
Број учесника30
Трајање1
ЕлектронскиНе
Цена2500 дин. (Бруто хонорар предавача, освежење, радни материјал) + путни трошкови
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања