logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

848 Игра и драматизација као методе у настави српског језика као нематерњег и страних језика Компетенцијa: К1
Приоритети: П1
ИнституцијаРегионални центар зa професионални развој запослених у образовању Кањижа, Главни трг број 9, Кањижа
Особа за контактТатјана Варју Потребић , rckanjiza@kanjiza.rs, 024/874-733
АуториСоња Аџић, Радно место: Наставник српског језика као нематерњег Звање: Професор разредне наставе,Установа: ОШ „Ј.Ј.Змај“ Кањижа,Андреа Видовић, Радно место: Наставник српског језика као нематерњег,Звање: Професор разредне наставе Установа: ОШ „Ј.Ј.Змај“ Кањижа
РеализаториСоња Аџић, Радно место: Наставник српског језика као нематерњег,Звање: Професор разредне наставе Установа: ОШ „Ј.Ј.Змај“ Кањижа,Андреа Видовић, Радно место: Наставник српског језика као нематерњег Звање: Професор разредне наставе,Установа: ОШ „Ј.Ј.Змај“ Кањижа
Општи циљевиОспособљавање учесника за коришћење језичких игара у настави и писање драматизација као помоћ при обради граматичих наставних јединица.
Специфични циљевиУпознавање учесника са методом игре и утицајем игре на мотивацију ученика. Представљање конкретних језичких игара и стварање нових методом драматизације.Оспособљавање учесника за коришћење игара у настави. Примена игре као методе у настави.
Теме програмаУвод; Мотивација ученика; Актуелна питања и проблеми у настави српског језика као нематерњег и страних језика; Повезивање граматичких наставних јединица од 1 до 8. разреда у целину ( спирално-узлазни модел напредовања ); Рад са речницима од 3 до 8. разреда; Драматизација у настави;Игре улога-карте карактера;Игре за активирање пасивног речника; Два примера добре праксе.
Циљна групанaставник прeдмeтнe нaстaвe
Број учесника30
Трајање1
ЕлектронскиНе
Цена2500 динара (бруто хонорар предавача, освежење, радни материјал) + путни трошкови
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања