logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

847 Завичајна историја и идентитет Компетенцијa: К1
Приоритети: П3
ИнституцијаУдружење просветних радника Мађара у Војводини, Ћирпанова 54, Нови Сад
Особа за контактНиколета Нађ , nsvmpe@gmail.com, 021/548-259, 069/738646
Ауторимгр. Лујза Виола ,Радно место: наставник мађарског језика Звање: средњошколски професор мађарског језика и књижевности и српскохрватског језика и југословенске књижевности, Установа: ОШ “Доситеј Обрадовић“ – Пландиште, Андор Дулка Радно место: наставник историје,Звање: професор историје,Установа: ОШ“Доситеј Обрадовић“ – Пландиште, ОШ“Ј.Ј. Змај – Хајдучица, ОШ“Ј.С. Поповић“ – Велика Греда
Реализаторимгр. Лујза Виола ,Радно место: наставник мађарског језика,Звање: средњошколски професор мађарског језика и књижевности и српскохрватског језика и југословенске књижевности,Установа: ОШ“Доситеј Обрадовић“ – Пландиште, Андор Дулка,Радно место: наставник историј,Звање: професор историје, Установа: ОШ“Доситеј Обрадовић“ – Пландиште, ОШ “Ј.Ј. Змај – Хајдучица, ОШ“Ј.С. Поповић“ – Велика Греда
Општи циљевиСтручно усавршавање – семинар педагошких радника
Специфични циљевиСтручно усавршавање – семинар педагошких радника
Теме програма1. Извори за завичајну историју, 2. Традиције на терену, 3. Историјска, књижевна и музичка баштина у дијаспори. 4. Породична грађа као извор szórványban,
Циљна група1. Наставник разредне наставе;2. Наставник предметне наставе – основна школа;3. Наставник предметне наставе – гимназија; 4. Наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа;5. Наставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника25-30
Трајање1
ЕлектронскиНе
Цена500 дин.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61