logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

844 Допринос унапређивању научне писмености у образовању кроз једноставних практичних примера и огледа Компетенцијa: К1
Приоритети: П1
ИнституцијаУдружење просветних радника Мађара у Војводини, Ћирпанова 54, Нови Сад
Особа за контактНиколета Нађ , nsvmpe@gmail.com, 021/548-259, 069/738646
АуториБела Мухи, Гимназија «Светозар Марковић», Нови Сад, професор физике
РеализаториДр Јанош Чанади, универзитетски професор хемије. Редовни професор. Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду.Др Геза Цекуш, Доктор биолошких наука, редовни професор. Универзитет у Новом Саду, Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица.Др Ласло Ленђел Доктор наука. Организатор наставе за студенте. Културно образовни центар „Thurzó Lajos“ Сента
Општи циљевиКроз практичне примере пружамо знање у препознавању природних појава и закона, да се то пренесе на ученике.
Специфични циљевиДопринос унапређивању научне писмености код учитеља и наставника свих профила кроз једноставних практичних примера и огледа. PISA тестирање је потврдило да је код нас низак ниво научне писменостиученика. Кроз практичне примере пружамо знање у препознавању природних појава и закона, и да се то преко образовног рада наставника пренесе на ученике. Допринос унапређивању научне писмености код наставника и ученика кроз једноставних практичних примера и огледа. Упознавање наставника са најновијим научним достигнућима у области природних наука, примене теорије у пракси. Савремена методика наставе, примена огледа и експеримената у настави. Међусобно повезивање различитих области природних наука
Теме програмаПрактични примери и огледи из биолошких наука. Практични примери и огледи из хемије и технологије. Практични примери и огледи из физике и технике.
Циљна групаНаставник разредне наставе. Наставник предметне наставе – основна школа. Наставник предметне наставе – гимназија. Наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа. Наставник стручних предмета – средња стручна школа. Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју. Наставник у школи за образовање одраслих. Наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне). Наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне). Васпитач у предшколској установи.
Број учесника30
Трајање3
ЕлектронскиНе
Цена1200 дин.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања