logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

843 Добар наставни план – успешна настава Компетенцијa: К1
Приоритети: П3
ИнституцијаЕУ - Војвођански едукациони центар за образовање одраслих, Арпадова 9, Сента
Особа за контактФаркаш Илдико , archimedes.ok@gmail.com, 024/812349
АуториБерзе Гизела, мастер учитељ, ОШ „Стеван Сремац“, Сента; Илдико Фаркаш, наставник рачунарства и информатике, Сенћанска гимназија Сента.
РеализаториБерзе Гизела, мастер учитељ, ОШ „Стеван Сремац“, Сента;Илдико Фаркаш, наставник рачунарства и информатике, Сенћанска гимназија Сента
Општи циљевиПросветни радници ће радити на часовима на основу добро конципираног наставног плана, са добро изабраним методама
Специфични циљевиСтицање знања, , као што су: 1) методе анализе плана и програма; 2) методе анализе уџбеника; 3) подела наставног садржаја на веће целине; 4) одређивње нивоа релевантних појмова; 5) суочавање кореспонденције са другим предметима 6) састављање глобалног плана; 7) састављање оперативног плана и избор одговарајућих наставних метода; 7) састављање припреме на час на основу оперативног плана (узимање у обзир предзнање ученика, исход учења)
Теме програма1) методе анализе плана и програма ; 2) методе анализе уџбеника; 3) подела наставног садржаја на веће целине;4) одређивње нивоа релевантних појмова; 5) суочавање кореспонденције са другим предметима 6) састављање глобалног плана;7) састављање оперативног плана и избор одговарајућих наставних метода 8) састављање припреме на час на основу оперативног плана (узимање у обзир предзнање ученика, исход учења)
Циљна група1. Наставник разредне наставе 2. Наставник предметне наставе – основна школа 3. Наставник предметне наставе – гимназија 4. Наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа 5. Наставник стручних предмета – средња стручна школа 6. Наставник у школи за образовање одраслих 7. Наставник изборних и факултативних предмета 8. Стручни сарaдник у школи 9. Сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника15-30
Трајање3
ЕлектронскиНе
Цена2500
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања