logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

841 Комуникација и спорт у превенцији насилничког понашања деце и омладине Компетенцијa: K4
Приоритети: 4
ИнституцијаФакултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Београду, Београд, Благоја Паровића 156, Београд
Особа за контактБранка Савовић, branka.savovic@fsfv.bg.ac.rs, 011 353-10-70, 063 421-323
АуториСандра Раденовић, Наставник социологије са социологијом спорта, Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Београду; Бранка Савовић, доцент, Универзитет у Београду - Факултет спорта и физичког васпитања
РеализаториБранка Савовић, доцент, наставник Педагогије, Педагогије спорта и Дидактике, Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Београду; Сандра Раденовић, доцент, наставник Социологије са социологијом спорта, Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Београду
Општи циљевиСтварање толерантне средине за развој сваког појединца, уз заштиту од насиља, кроз школски спорт и унапређивање комуникационе компетентности наставника за рад са децом насилничког понашања.
Специфични циљевиОбука полазника за стварање толерантне средине за развој сваког појединца, уз заштиту од насиља, кроз школски спорт Упознавање полазника са могућностима примене етичких принципа у спорту на васпитни рад са децом и омладином Упознавање полазника са школским спортом као мером превенције насилничког понашања деце и омладине Развијање комуникативне компетентности полазника за рад са децом и младима насилничког понашања Развијање емпатијске и ненасилне комуникације и решавања конфликата у школи.
Теме програмаОблици насиља и мере превенције и улога школског спорта у превенцији насилничког понашања младих; Етика спорта у решавању конфликата; Појмовна одређења комуникације, агресивне комуникације, однос комуникације иагресивног (насилничког) понашања ученика у школи;Комуникација са учеником насилничког понашања.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа , наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика , стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику за један дан обуке је 1000 динара у нето износу (ова цена се односи на групу од 30 учесника). На овај износ додају се припадајући порези и доприноси за ауторске хонораре. Институција која организује семинар дужна је, такође, да уплати 2.500 динара на рачун Факултета спорта и физичког васпитања за припрему радних материјала за учеснике, као и да плати путне трошкове за два водитеља семинара.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања