logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

840 Физичком активношћу против вршњачког насиља Компетенцијa: K3
Приоритети: 4
ИнституцијаВисока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов”, Вршац, Омладински трг 1, Вршац
Особа за контактБиљана Вујасин, vsvaspedagozi@hemo.net, 013 839-201, 060 3 839 839
Ауторидоц. др Тања Недимовић, професорка психолошке групе предмета на Високој школи струковних студија за васпитаче "Михаило Палов" Вршац; др Наташа Стурза Милић, професорка на Високој школи струковних студија за васпитаче "Михаило Палов" Вршац
Реализаторидоц. др Тања Недимовић, професорка психолошке групе предмета на Високој школи струковних студија за васпитаче "Михаило Палов" Вршац; др Наташа Стурза Милић, професорка методике физичког васпитања на Високој школи струковних студија за васпитаче "Михаило Палов" Вршац
Општи циљевиУнапређивање знања и вештина за подизање квалитета физичког васпитања у васпитно-образовним установама са циљем превенције вршњачког насиља.
Специфични циљевиСензибилизација васпитно-образовних радника о значају промовисања физичке активности као здравог животног стила деце и одраслих у савременим условима живота; Усвајање и унапређивање знања о улози и значају физичке активности са циљем превенције вршњачког насиља; Унапређивање знања и вештина васпитно-образовних радника у избору и организацији разноврсних моторичких радионица уз коришћење реквизита и справа, са циљем превенције вршњачког насиља.
Теме програмаШта је вршњачко насиље и који облици постоје; Како заштитити децу од вршњачког насиља; Физичка активност у превенцији вршњачког насиља; Физичка активност деце у контексту савременог начина живота; Значај и примена моторичких радионица (уз коришћење импровизованих справа и реквизита) у раду са децом предшколског и млађег школског узраста; Моторичкe радионице у функцији превенције вршњачког насиља
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена1 500 динара по учеснику + путни трошкови (висина зависи од места реализације програма); 1 000 динара – накнада за реализаторе; 500 динара – припрема материјала за реализацију програма (сертификати, материјал за вежбе и радионичарски рад, канцеларијски материјал). У оквиру цене, организатори (ПУ, школа, центар) добијају по један примерак лит.: Недимовић, Тања (2014). Агресивност и вршњачко насиље. ВШСС „М. Палов" и Стурза Милић, Н. (2014). Моторни развој и физичка активност деце. ВШСС „М. Палов".
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања