logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

84 СИДРО – прва помоћ и подршка детету и младој особи у кризи Компетенцијa: K3
Приоритети: 5
ИнституцијаФакултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина, Милана Мијалковића 14, Јагодина
Особа за контактДушан Ристановић, dusan.ristanovic@pefja.kg.ac.rs, 035 223805, 062 797040
Ауторипроф. др Нада Кораћ, редовни професор Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу
Реализаторипроф. др Нада Кораћ, редовни професор Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу; проф. др Јелена Врањешевић, ванредни професор Филозофског факултета Универзитета у Београду
Општи циљевиОбучавање и оснаживање наставника и васпитача за адекватно пружање прве помоћи и подршке деци и младима у ситуацијама личних и породичних криза.
Специфични циљевиОбучити наставнике и васпитаче да јасно сагледају потребе детета у кризној ситуацији, као и његове капацитете за њено превазилажење; Да пруже адекватну подршку детету за покретање њему доступних механизама излажења на крај са тешком ситуацијом; Да адекватно комуницирају с породицом и, ако је могуће, сарађују с њом у циљу пружања подршке детету; Да у свакој појединој ситуацији јасно сагледају сопствене капацитете за пружање подршке и да, ако је неопходно, знају да упуте дете на одговарајуће стручњаке и сарађују са њима као део мреже подршке, све док је она потебна.
Теме програмаПојам кризе и врсте кризних ситуација; Реакције на кризу зависно од узраста, пола, породичног и ширег окружења, културне припадности и др.; Препознавање детета/младе особе у кризи; Наставник/васпитач као 'сидро'; Улога наставника/васпитача у изградњи мреже подршке; Разговор са дететом/младом особом у кризи
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), стручни сарадник у школи, стручни сарадник у предшколској установи
Број учесника20
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена3 000 дин. Спецификација: радни материјал - 500 дин, уверење о савладаном програму – 100 дин, путни трошкови реализатора – 150 дин, надокнада реализаторима - 2 250 дин.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања