logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

839 Систем праћења физичког развоја и развоја моторичких способности у настави физичког васпитања Компетенцијa: K3
Приоритети: 2
ИнституцијаФакултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Београду, Београд, Благоја Паровића 156, Београд
Особа за контактИвана Милановић, ivana.milanovic@fsfv.bg.ac.rs, 011 3531061, 064 2047 655
Ауторидоц. др Ивана Милановић, доцент Факултета спорта и физичког васпитања у Београду, катедра Теорије и методике физичког васпитања Ван. проф. др Снежана Радисављевић Јанић, доцент Факултета спорта и физичког васпитања у Београду, катедра Теорије и методике физичког васпитања
Реализаторидоц. др Ивана Милановић, доцент Факултета спорта и физичког васпитања у Београду, катедра Теорије и методике физичког васпитања Ван. проф. др Снежана Радисављевић Јанић, доцент Факултета спорта и физичког васпитања у Београду, катедра Теорије и методике физичког васпитања
Општи циљевиОпшти циљ програма је упознавање наставника физичког васпитања са новим моделом праћења физичког развоја и развоја моторичких способности ученика у настави физичког васпитања.
Специфични циљевиСпецифични циљеви програма су:Усавршавање наставника за систем праћења физичког развоја и развоја моторичких способности ученика у настави физичког васпитања; Упознавање са основним карактеристикама предложеног модела и обучавање наставника за његову континуирану примену у настави физичког васпитања; Упознавање наставника са софтвером за обраду података, као помоћног средства у систему праћења физичког развоја и развоја моторичких способности ученика у настави физичког васпитања
Теме програмаЗначај праћења физичког развоја и развоја моторичких способности ученика у настави физичког васпитања; Физички развој и моторичке способности ученика основне и средње школе у Србији; Упознавање са моделом праћења физичког развоја и развоја моторичких способности ученика у настави физичког васпитања; Упознавање са коришћењем софтвера као подршке систему праћења физичког развоја и развоја моторичких способности ученика у настави физичког васпитања; Приказ организације и реализације тестова у предложеном моделу за праћење физичког развоја и развоја моторичких способности ученика у настави физичког васпитања.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена3 000 динара
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања